/portal/Pages/Phong-chong-dich-COVID-19.aspx
/portal/Pages/xay-dung-nong-thon-moi.aspx
https://tuongtac.ninhthuan.gov.vn/gopy/Home/default.aspx

Phường Đô Vinh đẩy nhanh tiến độ các dự án giảm nghèo bền vững

Để giảm nghèo hiệu quả, hạn chế tình trạng tái nghèo, UBND phường Đô Vinh tích cực triển khai các giải pháp đẩy nhanh...

29 người đang online
°
Đánh giá của bạn về chất lượng của Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận
299 người đã bình chọn