PHƯỜNG VĂN HẢI TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NĂM 2022

Đăng ngày 03 - 02 - 2023
Lượt xem: 255
100%

Ngày 03/02/2023, Phường Văn Hải phối hợp với NHCSXH tỉnh Ninh Thuận tổ chức tổng kết hoạt động tín dụng chính sách xã hội (CSXH) trên địa bàn phường năm 2022 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

 

            

         Theo báo cáo, trong năm 2022, tổng dư nợ nguồn vốn tín dụng chính sách của NHCSXH tỉnh trên địa bàn phường Văn Hải đến 31/12/2022 là 43.540 triệu đồng, tăng 7.983 triệu đồng so với đầu năm với 1.539 hộ vay vốn còn dư nợ, chiếm tỷ lệ 30% tổng số hộ dân toàn phường được tiếp cận nguồn vốn tín dụng CSXH; tổng số dư tiền gửi tiết kiệm là 1.693 triệu đồng, tỷ lệ tham gia tiền gửi đạt 98%; trong năm đã giải ngân được 17.742 triệu đồng/510 lượt hộ vay vốn, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao. Phường Văn Hải, nguồn vốn được tham mưu phân bổ giải ngân kịp thời, công tác xử lý nợ đến hạn kịp thời, công tác thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm được thực hiện tốt hàng tháng; công tác kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên, chú trọng nâng cao chất lượng, do đó chất lượng, hiệu quả hoạt động tín dụng ngày càng được nâng cao.

Để có được kết quả nêu trên là do có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, UBND, HĐND phường; sự phối hợp chặt chẽ của 4 hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã và đặc biệt sự tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm của Ban quản lý tổ TK&VV, BQL khu phố đã thực hiện tốt công tác tuyền truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, đã làm tốt vai trò là “cầu nối” chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến tận tay đối tượng được thụ hưởng, đáp ứng nhu cầu vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn phường.

Qua đó, tạo sinh kế, tạo việc làm, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống; hạn chế, đẩy lùi “tín dụng đen” và góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Đồng thời, góp phần to lớn vào thành công của Nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố năm 2022.Bên cạnh đó, thông qua nguồn vốn tín dụng CSXH đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng chung tay hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chủ trương, chính nước của Nhà nước nhất là trong bối cảnh người dân gặp rất nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố năm 2023 cũng như các chỉ tiêu tại Hội nghị tổng kết của phường đề ra. Đồng thời để hoạt động tín dụng chính sách xã hội phát triển theo hướng ổn định bền vững cả về chiều rộng và chiều sâu, tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn đều được thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách và tiếp cận với các dịch vụ do NHCSXH cung cấp một cách nhanh chóng, thuận lợi, đúng đối tượng và phát huy hiệu quả cao nhất. NHCSXH tỉnh Ninh Thuận cùng với Đảng ủy, UBND, HĐND phường thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm như: Chỉ đạo các Hội đoàn thể nhận ủy thác thực hiện tốt các nội dung ủy thác với NHCSXH tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chú trọng về chất lượng để duy trì và nâng cao chất lượng tín dụng, thường xuyên củng cố kiện toàn các tổ TK&VV hoạt động chưa hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng. Bên cạnh đó tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt là nội dung Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch Covid-19 đến với người dân; động viên, khích lệ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có ý chí vươn lên thoát nghèo, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng vốn hiệu quả và hoàn trả vốn vay đúng quy định.

Tin liên quan

PHƯỜNG MỸ HẢI SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI TÒNG QUÂN(22/02/2024 3:03 CH)

PHƯỜNG MỸ HƯƠNG ĐÃ SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI TÒNG QUÂN(22/02/2024 3:02 CH)

Phường Đài Sơn có 13 thanh niên lên đường nhập ngũ(22/02/2024 3:01 CH)

ĐIỂM CHECKIN THÚ VỊ PHƯỜNG BẢO AN DỊP XUÂN GIÁP THÌN 2024(01/02/2024 4:19 CH)

UBND phường Đài Sơn tổ chức chương trình “Chào xuân mới Giáp Thìn năm 2024”(01/02/2024 4:12 CH)

Tin mới nhất

PHƯỜNG MỸ HẢI SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI TÒNG QUÂN(22/02/2024 3:03 CH)

PHƯỜNG MỸ HƯƠNG ĐÃ SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI TÒNG QUÂN(22/02/2024 3:02 CH)

Phường Đài Sơn có 13 thanh niên lên đường nhập ngũ(22/02/2024 3:01 CH)

ĐIỂM CHECKIN THÚ VỊ PHƯỜNG BẢO AN DỊP XUÂN GIÁP THÌN 2024(01/02/2024 4:19 CH)

UBND phường Đài Sơn tổ chức chương trình “Chào xuân mới Giáp Thìn năm 2024”(01/02/2024 4:12 CH)

96 người đang online
°