• Miếu Hòa Xuân, tọa lạc tại khu phố 3, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Theo các vị bô lão trong làng kể lại có một ông tên là Sóc người ở làng Long An sang khai khẩn đất hoang để canh tác đất nông nghiệp, trong lúc khai hoang ông đã nhặt được 1 tượng nhỏ như ngón tay cái “Tượng nữ”. Từ đó ông lập Miếu bằng phên tre để thờ, miếu rất hiển linh nên nhân dân trong vùng thường gọi là Miếu Ông Sóc.

  • Đình Đạo Long thuộc khu phố 5, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Đình Đạo Long được xây dựng hoàn thành vào năm 1824, với sự đóng góp của nhân dân địa phương đứng đầu là ông sư chủ Lê Hưng Nhân. Ngôi đình được xây khang trang trên gò đất cao do sông Dinh bồi đắp gồm các kiến trúc: Tòa chánh điện, nhà Đông, nhà tây, nhà Tiền hiền, cổng tam quan, nhà khói, nhà phẫm vật, cột cờ, 02 miếu thờ thần nông và ngũ hành ở phía Đông và phía Tây sân Đình, 02 tượng thờ: Ông thiện, ông ác được đắp nổi ở trước tiền Đình, vòng thành …

7 người đang online
°