Đảng bộ phường Thanh Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Đăng ngày 14 - 12 - 2023
Lượt xem: 218
100%

Sáng ngày 14/12, Đảng bộ phường Thanh Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Bùi Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực thành ủy đã đến dự.

 

         

  Trong năm 2023, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thanh Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được những kết quả tích cực đó là: cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách nhà nước đạt 116,9%. Công tác khắc phục những tồn tại, hạn chế trong trong quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được triển khai thực hiện quyết liệt. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm so với năm 2022. Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện đúng kế hoạch. Công tác phối hợp tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo và các đôi tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn chính sách được quan tâm thực hiện tốt. Vận động Quỹ Vì người nghèo được 67.000.000 đồng, đạt 100%. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia. Công tác dạy và học đạt được nhiều kết quả. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục triển khai theo kế hoạch. Công tác công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đảm bảo, an ninh trật tự an toàn trên địa bàn phường tiếp tục được giữ vững; công tác cài đặt định danh điện tử VNeID đạt chỉ tiêu; công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy thực hiện thường xuyên.

Việc tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng được kịp thời; hình thức quán triệt, tuyên truyền đa đạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Công tác xây dựng Đảng, chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được nâng lên; đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chủ động thông tin tích cực trên Internet, mạng xã hội. Công tác cán bộ, công tác quản lý đảng viên được quan tâm; công tác phát triển đảng viên đạt kế hoạch. Trong năm, kết nạp 10/10 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, kịp thời nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm. Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân có nhiều chuyển biến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Công tác dân vận của Đảng, dân vận chính quyền gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị -xã hội ngày càng hiệu quả.

Năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ phường xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo như sau: Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, giải quyết các bất cập trong đầu tư, tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư; Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đô thị, theo hướng đảm bảo các tiêu chuẩn phát triển đô thị hiện đại. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới theo quy định. Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học;  Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; Thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân; chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo gắn đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu tình hình mới; đảm bảo phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân theo tinh thần Chỉ thị 04-CT/TU, ngày 30/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Để làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bùi Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực thành ủy ghi nhận, biểu dương những cố gắng nỗ lực phường Thanh Sơn đã đạt được trong thời gian vừa qua. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng ủy phường Thanh Sơn cần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử gắn với chuyển đổi số; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò trách nhiệm trong thực thi công vụ; tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học; Đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác giảm nghèo;Triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng, chống ma túy, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Thực hiện tốt quy trình tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ, đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Chú trọng nâng cao công tác xây dựng Đảng, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới; công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Nhân dịp này, Đảng ủy phường Thanh Sơn khen thưởng 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác “Phát triển đảng viên” năm 2023 và khen thưởng cho 02 tập thể và 46 cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023.

Xuân Thoa

 

 

 

Tin liên quan

PHƯỜNG MỸ HẢI SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI TÒNG QUÂN(22/02/2024 3:03 CH)

PHƯỜNG MỸ HƯƠNG ĐÃ SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI TÒNG QUÂN(22/02/2024 3:02 CH)

Phường Đài Sơn có 13 thanh niên lên đường nhập ngũ(22/02/2024 3:01 CH)

ĐIỂM CHECKIN THÚ VỊ PHƯỜNG BẢO AN DỊP XUÂN GIÁP THÌN 2024(01/02/2024 4:19 CH)

UBND phường Đài Sơn tổ chức chương trình “Chào xuân mới Giáp Thìn năm 2024”(01/02/2024 4:12 CH)

Tin mới nhất

PHƯỜNG MỸ HẢI SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI TÒNG QUÂN(22/02/2024 3:03 CH)

PHƯỜNG MỸ HƯƠNG ĐÃ SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI TÒNG QUÂN(22/02/2024 3:02 CH)

Phường Đài Sơn có 13 thanh niên lên đường nhập ngũ(22/02/2024 3:01 CH)

ĐIỂM CHECKIN THÚ VỊ PHƯỜNG BẢO AN DỊP XUÂN GIÁP THÌN 2024(01/02/2024 4:19 CH)

UBND phường Đài Sơn tổ chức chương trình “Chào xuân mới Giáp Thìn năm 2024”(01/02/2024 4:12 CH)

17 người đang online
°