UBND phường Mỹ Đông tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2023, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.

Đăng ngày 13 - 01 - 2024
Lượt xem: 98
100%

 

           Chiều ngày 12/01/2024, UBND phường Mỹ Đông tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2023, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.

Trong năm 2023, UBND phường Mỹ Đông đã phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Ninh Thuận rà soát, hoàn thiện thủ tục giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tiếp cận kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ để đầu tư phát triển kinh tế, góp phần mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Doanh số cho vay trên địa bàn phường đạt 20.006 triệu đồng với 545 lượt hộ vay, trong đó tạo điều kiện cho 342 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay với số tiền 10.908 triệu đồng, chiếm 54% tổng doanh số cho vay; tạo việc làm cho 108 lao động từ nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, với số tiền 6.241 triệu đồng; giúp cho hơn 93 lượt học sinh sinh viên vay vốn để trang trải chi phí học tập với số tiền hơn 2.302 triệu đồng...Tổng dư nợ toàn phường đến ngày 31/12/2023 đạt 45.862 triệu đồng, với 28 tổ TK&VV đang quản lý 1.349 hộ còn dư nợ với 1.460 món vay. Trong đó: dư nợ ủy thác thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ đạt 13.643 triệu đồng/9 tổ TK&VV/401 hộ vay, chiếm 29%; Hội Nông dân 14.062 triệu đồng/9 tổ TK&VV/454 hộ vay, chiếm 30%; Hội Cựu Chiến binh 11.080 triệu đồng/7 tổ TK&VV/330 hộ vay, chiếm 24%; Đoàn Thanh niên 6.861 triệu đồng/3 tổ TK&VV/164 hộ vay, chiếm 14%; cho vay trực tiếp 216 triệu đồng/5 hộ vay, chiếm 3%. Qua đánh giá, các hộ vay được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi, mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, tăng thu nhập góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Triển khai nhiệm vụ năm 2024, phường Mỹ Đông tiếp tục tăng cường tuyên truyền nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, phấn đấu đáp ứng cho 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận với các chương trình tín dụng chính sách. Tập trung giải ngân hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao. Tiếp tục thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ TK&VV, phấn đấu 100% tổ có chất lượng hoạt động khá, tốt trở lên và không còn tổ xếp loại trung bình, yếu. Phấn đấu đến cuối năm 2024 nợ quá hạn giảm so với năm 2023, thu lãi đạt 100% kế hoạch giao. Tuyên truyền, vận động, đôn đốc các tổ viên thuộc các tổ TK&VV thực hành tiết kiệm để tích lũy trả lãi, trả gốc theo phân kỳ.

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, UBND phường đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

 

Tin liên quan

PHƯỜNG MỸ HẢI SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI TÒNG QUÂN(22/02/2024 3:03 CH)

PHƯỜNG MỸ HƯƠNG ĐÃ SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI TÒNG QUÂN(22/02/2024 3:02 CH)

Phường Đài Sơn có 13 thanh niên lên đường nhập ngũ(22/02/2024 3:01 CH)

ĐIỂM CHECKIN THÚ VỊ PHƯỜNG BẢO AN DỊP XUÂN GIÁP THÌN 2024(01/02/2024 4:19 CH)

UBND phường Đài Sơn tổ chức chương trình “Chào xuân mới Giáp Thìn năm 2024”(01/02/2024 4:12 CH)

Tin mới nhất

PHƯỜNG MỸ HẢI SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI TÒNG QUÂN(22/02/2024 3:03 CH)

PHƯỜNG MỸ HƯƠNG ĐÃ SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI TÒNG QUÂN(22/02/2024 3:02 CH)

Phường Đài Sơn có 13 thanh niên lên đường nhập ngũ(22/02/2024 3:01 CH)

ĐIỂM CHECKIN THÚ VỊ PHƯỜNG BẢO AN DỊP XUÂN GIÁP THÌN 2024(01/02/2024 4:19 CH)

UBND phường Đài Sơn tổ chức chương trình “Chào xuân mới Giáp Thìn năm 2024”(01/02/2024 4:12 CH)

78 người đang online
°