Hội đồng nhân dân xã Thành Hải tổ chức kỳ họp thứ 7

Đăng ngày 28 - 12 - 2022
Lượt xem: 184
100%

Sáng ngày 26/12 vừa qua, HĐND xã Thành Hải tổ chức kỳ họp thứ 7, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

 

Tại kỳ họp, HĐND xã xem xét thảo luận các báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách; báo cáo hoạt động của thường trực, các ban HĐND xã trong năm 2022, chương trình hoạt năm 2023; kết quả hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân xã năm 2022; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022.

           Trong năm 2022, UBND xã đã tập trung triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND xã đã đề ra. Tình hình kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn xã tiếp tục phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 11,7%; Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp chiếm 5,8%; Công nghiệp -  xây dựng chiếm 88,64%;  Thương mại-Dịch vụ chiếm 6,6%).Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt  trên 3.000 tỷ đồng so với kế hoạch năm đạt 108,4%; so với cùng kỳ tăng 17%. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 150 tỷ đồng, so với kế hoạch năm đạt 100,7%, so với cùng kỳ tăng 0,7%. Thu ngân sách Nhà nước đạt 1,3 tỷ đồng. Công tác quản lý đất đai được triển khai thực hiện đúng theo quy định; công tác quản lý trật tự đô thị được tăng cường; vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường; vận động cán bộ và nhân dân tích cực tham gia nâng cao chất lượng xây dựng Nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tiến bộ, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm đúng mức; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,08 %; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 55%; vận động trên 400 người trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình; Thực hiện tốt các chế độ chính sách được kịp thời và đúng đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; giao quân đạt 100% chỉ tiêu giao. Trong năm 2023, UBND xã Thành Hải tiếp tục quản lý và phát triển ngành thương mại, dịch vụ; tập trung chỉ đạo cán bộ địa chính tăng cường công tác quản lý đất đai; thực hiện kế hoạch của Thành phố về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; chủ động công tác phòng, chống thiên tai; thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh và chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh ở người và gia súc, gia cầm. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia công tác thu gom rác thải và các hoạt động liên quan đến vệ sinh môi trường. Tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu; tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển; thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững; giải quyềt có hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, môi trường và trật tự đô thị; nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân; phấn đấu giao quân đạt 100%; tiếp tục giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

             Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết về phê chuẩn danh mục đầu tư xây dựng công trình thuộc  chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023; Nghị quyết về dự toán ngân sách xã năm 2023; Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2023 Hội đồng nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về bổ sung chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2023./.

                 Văn Chân

 

 

 

Tin liên quan

Phường Đài Sơn tổ chức chương trình “Mùa hè sôi động - Tràn đầy yêu thương” (30/07/2023 8:12 SA)

UBND PHƯỜNG BẢO AN TỔ CHỨC LIÊN HOAN TIẾNG HÁT NGƯỜI CAO TUỔI NĂM 2023(26/04/2023 1:45 CH)

PHƯỜNG VĂN HẢI ĐÓN NHẬN CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC CỦA UBND TỈNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH...(28/02/2023 3:54 CH)

PHƯỜNG VĂN HẢI TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NĂM 2022(03/02/2023 2:40 CH)

NĂM 2022, KINH TẾ PHƯỜNG VĂN HẢI HỒI PHỤC VÀ TĂNG TRƯỞNG KHÁ(28/12/2022 2:47 CH)

Tin mới nhất

Phường Đài Sơn tổ chức chương trình “Mùa hè sôi động - Tràn đầy yêu thương” (30/07/2023 8:12 SA)

UBND PHƯỜNG BẢO AN TỔ CHỨC LIÊN HOAN TIẾNG HÁT NGƯỜI CAO TUỔI NĂM 2023(26/04/2023 1:45 CH)

PHƯỜNG VĂN HẢI ĐÓN NHẬN CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC CỦA UBND TỈNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH...(28/02/2023 3:54 CH)

PHƯỜNG VĂN HẢI TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NĂM 2022(03/02/2023 2:40 CH)

NĂM 2022, KINH TẾ PHƯỜNG VĂN HẢI HỒI PHỤC VÀ TĂNG TRƯỞNG KHÁ(28/12/2022 2:47 CH)

27 người đang online
°