UBMTTQVN phường Tấn Tài vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động tại địa phương.

Đăng ngày 10 - 01 - 2020
Lượt xem: 211
100%

Xác định công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các Chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước và hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động là góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, năm 2019 vừa qua, UBMTTQVN phường Tấn Tài luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tham gia giữ vững an ninh quốc phòng và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động được triển khai thực hiện có hiệu quả.

 

Đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các tổ chức thành viên của UBMTTQVN phường Tấn Tài xác định là cuộc vận động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, do đó, trong quá trình thực hiện đã chủ động điều chỉnh nội dung, phương pháp phù hợp với từng giai đoạn, thời điểm. Qua phong trào khơi dậy tinh thần tiết kiệm, thi đua sản xuất, cải thiện đời sống của nhân dân, giảm nghèo bền vững. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường giảm còn 0,69%. Công tác đền ơn đáp nghĩa, khuyến học – khuyến tài, nâng cao dân trí, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện nếp sống văn hóa cũng đã được cán bộ và nhân phường Tấn Tài đồng lòng thực hiện. Qua bình xét, năm 2019 toàn phường có 95,08% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% khu phố xây dựng và thực hiện quy ước phù hợp với quy tắc ứng xử trong thực tiễn đời sống trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, từng bước bài trừ các hủ tục lạc hậu và đẩy mạnh việc phát huy dân chủ ở cơ sở. Phường duy trì đạt chuẩn văn minh đô thị.

            Song song với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua yêu nước khác cũng đã được cán bộ và nhân dân phường Tấn Tài hưởng ứng tích cực, nhất là phong trào Cả nước chung tay vì Người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, hàng ngàn suất quà đã được trao cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Các chế độ trợ cấp, ưu đãi tín dụng cũng được thực hiện kịp thời, giúp hộ nghèo, gia đình người có công với cách mạng có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

            Trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ xây dựng địa phương, Mặt trận phường và các tổ chức thành viên thường xuyên tổ chức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân địa phương tham gia sinh hoạt, học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Trung ương và địa phương về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc” đồng thời triển khai sâu rộng việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tuyên truyền Chủ trương Chính sách của Nhà nước, từ đó tác động tích cực đến nhận thức của nhân dân, làm cho phong trào thi đua được phát huy rộng khắp, khối đại đoàn kết ngày càng được khẳng định, góp phần xây dựng địa phương phát triển toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh năm 2019.

            Những kết quả đạt được trong năm qua sẽ tạo động lực thúc đẩy cho các phong trào thi đua yêu nước của cán bộ và nhân dân phường Tấn Tài, trong đó UBMTTQVN phường và các tổ chức thành viên sẽ tăng cường các hình thức tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi chương trình hành động năm 2020, vận động nhân dân phát huy dân chủ tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở./.

Tin liên quan

PHƯỜNG MỸ HẢI SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI TÒNG QUÂN(22/02/2024 3:03 CH)

PHƯỜNG MỸ HƯƠNG ĐÃ SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI TÒNG QUÂN(22/02/2024 3:02 CH)

Phường Đài Sơn có 13 thanh niên lên đường nhập ngũ(22/02/2024 3:01 CH)

ĐIỂM CHECKIN THÚ VỊ PHƯỜNG BẢO AN DỊP XUÂN GIÁP THÌN 2024(01/02/2024 4:19 CH)

UBND phường Đài Sơn tổ chức chương trình “Chào xuân mới Giáp Thìn năm 2024”(01/02/2024 4:12 CH)

Tin mới nhất

PHƯỜNG MỸ HẢI SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI TÒNG QUÂN(22/02/2024 3:03 CH)

PHƯỜNG MỸ HƯƠNG ĐÃ SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI TÒNG QUÂN(22/02/2024 3:02 CH)

Phường Đài Sơn có 13 thanh niên lên đường nhập ngũ(22/02/2024 3:01 CH)

ĐIỂM CHECKIN THÚ VỊ PHƯỜNG BẢO AN DỊP XUÂN GIÁP THÌN 2024(01/02/2024 4:19 CH)

UBND phường Đài Sơn tổ chức chương trình “Chào xuân mới Giáp Thìn năm 2024”(01/02/2024 4:12 CH)

55 người đang online
°