Đại hội Mặt trận Tổ quốc phường Văn Hải lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029

Đăng ngày 30 - 01 - 2024
Lượt xem: 113
100%

Sáng ngày 30/01, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc phường Văn Hải đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc phường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc thành phố PRTC. Đến dự và chỉ đạo đại hội, về phía cấp tỉnh có có đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Cấp thành phố có đồng chí Bùi Văn Phú - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Đỗ Thị Lan Chi – UVTV, Trưởng Ban Dân Vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; đồng chí Trần Ngọc Quang – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố PRTC; Các đồng chí Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố; Thường trực Đảng ủy, UBND Phường Văn Hải; Chủ tịch Ủy ban MTTQ các phường, xã trên địa bàn thành phố và các vị đại biểu đại diện cho các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân Phường Văn Hải.

 

 

Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phường Văn Hải đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, bằng những nội dung hoạt động cụ thể, thiết thực, sinh động và linh hoạt, nên tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp, đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nhân dân được cải thiện, nhiều hộ gia đình thoát nghèo, có nhà ở, một số hộ vươn lên làm giàu chính đáng, đã hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu do Đại hội Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Mặt trận cấp trên đã đề ra. Mặt trận phường đã phối hợp tham gia tuyên truyền vận động chức sắc, chức chức việc, nhà tu hành, tín đồ, người theo tín ngưỡng, tôn giáo và Nhân dân thực hiện pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Qua đó phát huy tốt vai trò nòng cốt của các vị chức sắc, người tiêu biểu, người có uy tín, có tầm ảnh hưởng lớn trong các tôn giáo để tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận, các phong trào của địa phương, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội, đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được thực hiện có hiệu quả, 11/11 khu phố văn hóa, xây dựng 11 quy ước cộng đồng dân cư đạt 100%, các khu phố đều đạt và giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa, củng cố Ban chỉ đạo cấp phường và 11 Ban vận động ở khu phố, phường được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2023. Qua cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, thể hiện sức vươn lên mạnh mẽ của cộng đồng dân cư trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, nhân đạo từ thiện, y tế, giáo dục, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ môi trường, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi hòa nhập với cộng đồng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện phong trào “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQVN phường đã vận động quỹ vì người nghèo trên được 721 triệu đồng, đạt 169,7% kế hoạch, xây dựng 8 căn nhà đại đoàn kết, đạt 160% kế hoạch, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững tại địa phương. Đến nay, hộ nghèo giảm trên địa bàn còn 63 hộ chiếm tỉ lệ 1,19%, hộ cận nghèo còn 110 hộ, chiếm tỉ lệ 2,08%.

Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đều xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn bộ hệ thống Mặt trận và thống nhất ký kết giao ước thi đua thực hiện. Các chương trình phối hợp với chính quyền, các ngành được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường triển khai thực hiện tốt. Duy trì mô hình cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng khu dân cư. Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng dân số, xây dựng xã hội học tập, chính sách hậu phương, quân đội; phong trào đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững,... Thông qua chương trình phối hợp thống nhất hành động đã phát huy sự chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức thành viên, phát huy sức mạnh của quần chúng Nhân dân.

Nhiệm kỳ mới 2024 – 2029, UBMTTQVN phường Văn Hải tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, đổi mới dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sáng tạo nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy sáng tạo, duy trì, nâng cao tiêu chí đô thị văn minh, phát triển kinh tế - xã hội giữ vững quốc phòng - an ninh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Phan Rang-Tháp Chàm lần thứ XII đề ra đến năm 2025; xây dựng thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đô thị xanh, môi trường an toàn, thân thiện, văn minh từng bước trở thành đô thị thông minh. Phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu như: 100% Ban công tác Mặt trận triển khai thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; 100% Ban công tác Mặt trận tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, hàng năm trên 90% gia đình đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hoá, trên 80% khu phố đạt tiêu chuẩn khu phố văn hoá, 100% khu phố xây dựng và thực hiện tốt quy ước, hương ước ở khu dân cư, phấn đấu giữ vững tiêu chí phường Đô thị văn minh; Vận động "Quỹ vì người nghèo", xây dựng nhà Đại đoàn kết đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao; Hàng năm xây dựng kế hoạch giám sát độc lập ít nhất 01 cuộc giám sát theo quy định; Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 100% Ban công tác Mặt trận khu phố hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 90% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ Mặt trận phường và Trưởng ban công tác Mặt trận được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Mặt trận; 100% tổng số hồ sơ công việc của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường được xử lý trên môi trường mạng.

Đại hội đã hiệp thương cử UBMTTQVN phường Văn Hải khóa XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 34 thành viên, trong đó đồng chí Nguyễn Quốc Thạo được tín nhiệm cử làm Chủ tịch UBMTTQVN phường nhiệm kỳ mới.

Nhân dịp này, UBND phường Văn Hải đã khen thưởng cho 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Mạnh thường quân trao tặng bảng tượng trưng 01 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá 60 cho hộ nghèo trên địa bàn phường.

 

 

 

Tin liên quan

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm(22/02/2024 3:07 CH)

Thường trực Thành ủy làm việc với BCH Đảng bộ phường Bảo An(21/02/2024 2:57 CH)

Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng ủy phường Đô Vinh(20/02/2024 3:00 CH)

Đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đi thăm và chúc các cơ sở họ đạo Cao...(16/02/2024 4:18 CH)

ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÁT HUY KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, NỖ LỰC VƯỢT QUA KHÓ KHĂN,...(01/02/2024 4:28 CH)

Tin mới nhất

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm(22/02/2024 3:07 CH)

Thường trực Thành ủy làm việc với BCH Đảng bộ phường Bảo An(21/02/2024 2:57 CH)

Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng ủy phường Đô Vinh(20/02/2024 3:00 CH)

Đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đi thăm và chúc các cơ sở họ đạo Cao...(16/02/2024 4:18 CH)

ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÁT HUY KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, NỖ LỰC VƯỢT QUA KHÓ KHĂN,...(01/02/2024 4:28 CH)

2 người đang online
°