KỲ HỌP THỨ 13, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PRTC KHÓA XII

Đăng ngày 30 - 08 - 2023
Lượt xem: 86
100%

Sáng 30/8, Hội đồng nhân dân thành phố PRTC khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề để thảo luận, xem xét thông qua một số Nghị quyết quan trọng về bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố, phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2022; giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách từ nguồn tài trợ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư Dự án Công viên Biển Bình Sơn; miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố, Phó trưởng ban Pháp chế và Phó trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố; bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND và ủy viên UBND thành phố. Dự họp có đồng chí Bùi Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thành Phú – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Các đồng chí Đỗ Thị Lan Chi, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố PRTC. Chủ tọa kỳ họp gồm bà Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố, ông Kiều Như Nguyên – UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố PRTC khóa XII.

 

Tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND thành phố đã được nghe lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố thông qua 3 tờ trình gồm: Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023; Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2022; Tờ trình về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách từ nguồn tài trợ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án Công viên biển Bình Sơn (khu 4,575ha); Nghe đại diện Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố báo cáo thẩm tra các tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố do lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố thông qua.

Sau khi thảo luận, các vị đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua 03 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023; Nghị quyết về việc phê duyệt phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2022; Nghị quyết về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách từ nguồn tài trợ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án Công viên biển Bình Sơn (khu 4,575ha)

Theo đó, việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 đã dược HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 170/NQ-HDND ngày 15/12/2022 và Nghị quyết số 193/NQ-HDND ngày 30/6/2023: Bổ sung nguồn vốn tỉnh hỗ trợ thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông là 12.146 triệu đồng, trong đó bổ sung để thanh toán khối lượng hoàn thành các công trình đang triển khai dự kiến hoàn thành trong năm 2023 là 9.646 triệu đồng, bố trí vốn khởi công xây mới 9 phòng học của trường Tiểu học Mỹ Hải 2.500 triệu đồng, đồng thời bổ sung nguồn tăng thu sử dụng đất thành phố năm 2023 là 5.300 triệu đồng để cải tạo Trụ sở Khối liên cơ quan – Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính thành phố PRTC và xây mới 9 phòng học của trường Tiểu học Đô Vinh 2.

Ngoài ra, tại kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND thành phố đã xem xét, miễn nhiệm các chức danh do HĐND thành phố bầu gồm: Trưởng Ban Pháp chế, 02 Phó Trưởng Ban Pháp chế và Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố, thành viên UBND thành phố PRTC khóa XII; Đồng thời tiến hành bầu bổ dung chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND và thành viên UBND thành phố PRTC khóa XII./.

Thanh Tâm – Văn Chân

Tin liên quan

KỲ HỌP THỨ 14, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PRTC KHÓA XII(24/11/2023 5:24 CH)

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH VÀ THÀNH PHỐ TIẾP XÚC CỬ TRI PHƯỜNG MỸ HẢI(09/11/2023 9:04 SA)

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH VÀ THÀNH PHỐ TIẾP XÚC CỬ TRI PHƯỜNG THANH SƠN(08/11/2023 4:05 CH)

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH VÀ THÀNH PHỐ TIẾP XÚC CỬ TRI PHƯỜNG MỸ ĐÔNG(08/11/2023 9:00 SA)

Tổ đại biểu HĐND Tỉnh và Thành phố PR-TC tiếp xúc cử tri tại phường Phủ Hà(08/11/2023 8:00 SA)

Tin mới nhất

Kết luận của HĐND thành phố tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ hoạt động HĐND thành phố khoá XII,...(05/12/2023 1:54 CH)

Về việc đăng ký nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026(30/11/2023 2:26 CH)

KỲ HỌP THỨ 14, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PRTC KHÓA XII(24/11/2023 5:24 CH)

BÁO CÁO THẨM TRA Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách thành phố năm 2023(24/11/2023 8:40 SA)

BÁO CÁO THẨM TRA Đề nghị phê duyệt Phương án phân bổ bổ sung, điều chỉnh kinh phí sự nghiệp và...(24/11/2023 8:39 SA)

14 người đang online
°