KỲ HỌP THỨ 8 - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PRTC KHÓA XII.

Đăng ngày 12 - 12 - 2022
Lượt xem: 152
100%

Sáng ngày 12/12, tại hội trường UBND thành phố PRTC, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 8, kỳ họp thường kỳ cuối năm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022, thảo luận thông qua Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023 và một số Nghị quyết quan trọng. Dự kỳ họp có đồng chí Bùi Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thành Phú – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Trần Ngọc Quang – Phó Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí ủy viên UBND, Thường trực MTTQVN, lãnh đạo toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, đại diện đoàn Hội thẩm nhân dân, lãnh đạo các ngành, đoàn thể của thành phố, các đồng chí Chủ tịch HĐND, UBND 16 phường xã cùng 32 vị đại biểu HĐND thành phố. Chủ tọa kỳ họp gồm có bà Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố và ông Kiều Như Nguyên, UVTV Thành ủy - Phó Chủ tịch HĐND thành phố PRTC khóa XII.

 

 Tại kỳ họp, ông Trần Ngọc Quang – Phó Chủ tịch UBND thành phố PRTC cũng đã thay mặt lãnh đạo UBND thành phố trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn thành phố PRTC. Qua báo cáo, ông Trần Ngọc Quang khẳng định: năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và mạnh mẽ của tỉnh và Thành ủy, các ngành, các địa phương của thành phố đã nổ lực triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2022 đạt 12/13 chỉ tiêu. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước trên 18.900 tỷ đồng, tăng 11,7% so cùng kỳ, đạt 100,6% kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành thương mại – dịch vụ ước trên 7.630 tỷ đồng, tăng 11,2% so cùng kỳ, chiếm 60,9% cơ cấu kinh tế. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng ước gần 9.817 tỷ đồng, tăng 13,3% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp – thủy sản ước trên 1.455 tỷ đồng, tăng 3,9% so cùng kỳ. Giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp ước trên 307,8 triệu đồng/ha/năm, vượt kế hoạch đề ra. Sản lượng khai thác các loại hải sản đạt khá, gần 13.000 tấn, năng lực tàu thuyền hiện có 396 chiếc/94.946CV. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước trên 741 tỷ đồng, trong đó, thu cân đối theo phân cấp ước đạt 385,63 tỷ đồng, đạt 148,3% dự toán được giao.

Đối với lĩnh vực đầu tư phát triển, trong năm qua, UBND thành phố triển khai quyết liệt việc quảng bá, kêu gọi và huy động các nguồn lực tập trung đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nâng cao tiêu chí đô thị loại II; tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ tích cực của Trung ương, Tỉnh để thực hiện các dự án nâng cấp mở rộng và chỉnh trang đô thị, đặc biệt là các dự án trọng điểm trên địa bàn; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho các đơn vị đến địa phương đầu tư; tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để thực hiện các dự án quy mô lớn trên địa bàn. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2022 được phân bổ từ các nguồn là 111,808 tỷ đồng, dự kiến tiến độ giải ngân đến 31/12/2022 đạt 100% kế hoạch.

          Đi đôi với phát triển kinh tế, trong năm qua, lĩnh vực văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng và môi trường cũng đã đạt nhiều kết quả phấn khởi: Chất lượng dạy và học tại các cơ sở giáo dục ngày một nâng lên. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, dân số/KHHGĐ thực hiện đạt 100% kế hoạch. Công tác thông tin, tuyên truyền được duy trì thường xuyên, tổ chức thành công các giải thể thao truyền thống của thành phố và các hoạt động văn hóa – văn nghệ, chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương, đạt thành tích cao tại đại hội TDTT và hội diễn nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh năm 2022. Công tác quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa được thực hiện thường xuyên. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid-19, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, so với đầu năm, hộ nghèo giảm 0,28% và hộ cận nghèo giảm 0,48%. Công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông từ thành phố đến xã phường luôn được chú trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, giao quân năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu.

          Tuy nhiên, tình trạng xây dựng trái phép, không phép vẫn còn diễn ra ở một số địa phương; vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè để làm nơi kinh doanh, mua bán, đậu đổ x; ý thức của một bộ phận người dân giữ gìn vệ sinh môi trường chưa cao. Công tác giải phóng mặt bằng có nhiều cố gắng, tiến triển, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, một số dự án còn chậm, chưa đạt tiến độ theo yêu cầu. Tình trạng lang thang, xin ăn trên địa bàn thành phố chưa xử lý dứt điểm. Số ca sốt xuất huyết tăng cao Việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm; chưa chủ động phát hiện, tham mưu xử lý công việc cũng như các nhiệm vụ phát sinh thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. Công tác tham mưu các nhiệm vụ được giao vẫn còn một số đơn vị, địa phương thực hiện chưa kịp thời. Một số loại tội phạm diễn biến còn phức tạp. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, địa phương có lúc, có nơi chưa chặt chẽ và đồng bộ.  

 

Kỳ họp thứ 8 - HĐND thành phố khóa XII là kỳ họp quan trọng, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Trong ngày làm việc thứ nhất, các đại biểu cũng đã được nghe lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN Thành phố thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, giám sát tư cách Đại biểu HĐND và những ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân Thành phố trong đợt tiếp xúc trước kỳ họp; Nghe lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch thừa ủy quyền của UBND thành phố trình bày tờ trình đề nghị HĐND thành phố phê chuẩn dự toán thu - chi và kế hoạch phân bổ ngân sách thành phố năm 2023; Tờ trình giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 từ nguồn thu giá dịch vụ thoát nước; Tờ trình về phương án phân bổ bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022, năm 2023 từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2022; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022; Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 và 17 tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố. Nghe đại diện 02 ban Kinh tế - xã hội và Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình của UBND thành phố PRTC, báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện quyền công tố, công tác kiểm sát hoạt động tư pháp năm 2022, kết quả thực hiện công tác xét xử và kết quả thi hành án dân sự năm 2022; Xem xét, thảo luận về các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND và các cơ quan chuyên môn thành phố, của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự thành phố PRTC; tham gia chất vấn và nghe lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, lãnh đạo UBND thành phố trả lời chất vấn tại hội trường xoay quanh các vấn đề cử tri quan tâm.

 Trong ngày làm việc thứ hai, các đại biểu HĐND thành phố PRTC tiếp tục thảo luận và xem xét biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa XII đối với ông Trần Minh Thái và ông Trần Quốc Huy do chuyển công tác khác. Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND thành phố PRTC cũng đã bàn bạc, thống nhất thông qua 32 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2023; NQ về bổ sung chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2023; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2023 HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; NQ phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách năm 2023; NQ phê chuẩn kế hoạch phân bổ ngân sách thành phố năm 2023; NQ về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 từ nguồn thu giá dịch vụ thoát nước; NQ về phương án phân bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022, năm 2023 từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2022; NQ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; NQ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022; NQ về việc đề nghị phê chuẩn kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023; Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng HĐND và UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8-HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và 17 Nghị quyết phê duyệt đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố PRTC.    

Qua hai ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, đầy trách nhiệm, kỳ họp lần thứ 8 – HĐND thành phố PRTC khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thành công tốt đẹp.                                            

                                                                                                               

Tin liên quan

Thường trực HĐND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề (10/04/2024 3:01 CH)

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Thường trực HĐND Thành phố PR-TC(26/02/2024 8:39 SA)

Tổ đại biểu HĐND tỉnh và thành phố tiếp xúc cử tri phường Kinh Dinh(27/12/2023 2:36 CH)

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH VÀ THÀNH PHỐ TIẾP XÚC CỬ TRI PHƯỜNG VĂN HẢI(27/12/2023 2:26 CH)

Tổ đại biểu HĐND Tỉnh và Thành phố PR-TC tiếp xúc cử tri tại phường Đô Vinh(27/12/2023 2:24 CH)

Tin mới nhất

Thường trực HĐND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề (10/04/2024 3:01 CH)

KẾ HOẠCHTổng kết thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương (02/04/2024 4:12 CH)

Công văn về việc phân công Tổ đại biểu HĐND thành phố giám sát chuyên đề năm 2024(18/03/2024 8:16 SA)

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 28/02/2024 của Ban Thường vụ...(18/03/2024 8:15 SA)

Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề “ thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp phường,...(05/03/2024 9:09 SA)

60 người đang online
°