Thành phố PRTC: Chỉ đạo khẩn trương khắc phục triệt để, dứt điểm các hạn chế,tồn tại trong việc xây dựng các cơ sở kinh doanh, sản xuất, kho hàng trong khu dân cư trên địa bàn thành phố

Đăng ngày 11 - 05 - 2023
Lượt xem: 166
100%

Hiện nay, tình trạng vi phạm quy định pháp luật trên lĩnh vực trật tự xây dựng và quản lý đất đai của các cơ sở kinh doanh, sản xuất, kho hàng trên địa bàn thành phố rất cao (16/18cơ sở vi phạm quy định về xây dựng; 17/18 cơ sở vi phạm quy định về sử dụng đấtđúng mục đích); một số cơ sở chưa chấp hành nghiêm quy định pháp luật về môitrường và phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ; đặc biệt, các cơ sở kinh doanh trên đều nằm trong khu dân cư, có nguy cơ gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản nếu xảy ra tai nạn cháy, nổ. Để khắc phục dứt điểm, triệt để các tồn tại, hạn chế nói trên; Thường trực Thành ủy PRTC đã chỉ đạo khẩn trương khắc phục triệt để, dứt điểm các hạn chế, tồn tại trong việc xây dựng các cơ sở kinh doanh, sản xuất, kho hàng trong khu dân cư trên địa bàn thành phố.

 

Theo đó,  Ủy ban nhân  dân thành phố tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự xây dựng, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ; ch động tổ chức rà soát, hướng dẫn, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh, sản xuất, kho hàng trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm quy định pháp luật về trật tự xây dựng, sử dụng đất, bảo vệ môi trường và Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Khẩn trương báo cáo kết quả bng văn bản gửi về Thường trực Thành ủy trước ngày 31/5/2023 .

Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường công tác giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về trật tự xây dựng, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ. Phát huy hiệu quả các buổi tiếp xúc cửtri, nắm bắt những phản ánh, thông tin của Nhân dân và cử tri thành phố về các cơ sở kinh doanh, sản xuất, kho hàng vi phạm pháp luật để phối hợp các cơ quan chức năng, địa phương có phương án xử lý nghiêm minh, hiệu quả.

Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể thành phố tăng cường công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp, nhất là chủ sở hữu, quản lý, người lao động tại các cơ sở kinh doanh, sản xuất, khohàng trên địa bàn thành phố chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự xây dựng, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ. Phát huy vai trò trong công tác giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phản ánh, thông tin cho cơ quan chức năng về các cơ sở kinh doanh, sản xuất, kho hàngvi phạm quy định của pháp luật về trật tự xây dựng, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ, có nguy cơ gây ra tai nạn, cháy, nổ cao.

Đảng ủy các phường, xã lãnh đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước,đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn đối với lĩnh vực trậttự xây dựng, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, làm rõ trách nhiệm của tập thể,cá nhân có liên quan và yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm khắc phục dứt điểm, triệt để sai phạm, tuyệt đối không để dây dưa, kéo dài, xảy ra tai nạn, cháy, nổ trong quá trình “chờ khắc phục” sai phạm.  

 

Tin liên quan

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023(23/11/2023 5:31 CH)

Hội nghị giao ban về an ninh trật tự vùng giáp ranh cụm Cầu Móng, cầu Đạo Long và dọc tuyến...(12/10/2023 3:56 CH)

Thành phố PRTC tổng kết rút kinh nghiệm diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng phường xã...(14/09/2023 9:08 SA)

BCĐ Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...(03/08/2023 4:33 CH)

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ Trưởng Bộ Công an, dự Ngày hội toàn dân...(01/08/2023 8:26 SA)

Tin mới nhất

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023(23/11/2023 5:31 CH)

Hội nghị giao ban về an ninh trật tự vùng giáp ranh cụm Cầu Móng, cầu Đạo Long và dọc tuyến...(12/10/2023 3:56 CH)

Thành phố PRTC tổng kết rút kinh nghiệm diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng phường xã...(14/09/2023 9:08 SA)

BCĐ Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...(03/08/2023 4:33 CH)

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ Trưởng Bộ Công an, dự Ngày hội toàn dân...(01/08/2023 8:26 SA)

29 người đang online
°