Phường Kinh Dinh tổ chức hội nghị kiểm tra giám sát đánh gía kết quả thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022

Đăng ngày 21 - 03 - 2023
Lượt xem: 34
100%

Sáng 21/3, phường Kinh Dinh tổ chức hội nghị kiểm tra giám sát đánh gía kết quả thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022.

 

Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát sẽ tập trung kiểm tra hệ thống văn bản ban hành và các hoạt động truyền thông, tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình; kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ; khối lượng thực hiện các nội dung, hoạt động của các dự án thành phần thuộc chương trình. Được sự lãnh chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND phường, Ban chỉ đạo đã tập trung triển khai cùng với sự tham gia của các Hội đoàn thể phường, làm tốt công tác thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022 trên địa bàn phường. Công tác rà soát được thực hiện đúng quy trình, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, đúng đối tượng, không bỏ sót và có sự tham gia, thống nhất cao của người dân; không chạy theo thành tích; kết quả rà soát phản ánh đúng thực trạng hoàn cảnh của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường. Kết quả rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu xin hỗ trợ vốn khởi nghiệp từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022 có 01 hộ với tổng số tiền 20.000.000 đồng. Ngoài ra, phường còn phối hợp cùng với trường Trung cấp Việt Thuận đã tổ chức 01 lớp Sơ cấp nghề nghiệp vụ bếp có 24 chị tham gia. Kết quả cuối khóa học 100%  học viên đều được cấp chứng chỉ nghề. Qua công tác đào tạo nghề giúp các học viên có thêm nghiệp vụ làm việc ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ, ẩm thực và buôn bán.

Nhìn chung, qua thời gian triển khai thực hiện chương trình đối với địa phương, có 01 hộ cận nghèo được nhận nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022, hộ đã thực hiện đúng dự án như đã đăng ký ban đầu. Dự án được hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nên trong quá trình khảo sát triển khai thực hiện rất nhanh chóng, người dân đón nhận rất phấn khởi, có vốn để làm ăn, tạo thu nhập phát triển kinh cho hộ gia đình. Bên cạnh đó, địa phương còn gặp một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án đa số Hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn phường thuộc độ tuổi già, bệnh tật và các cháu còn nhỏ đi học, số còn lại đã có việc làm theo thời gian. Các đối tượng khác làm nghề kinh doanh, buốn bán nhỏ, vì vậy công tác vận động đào tạo nghề còn gặp nhiều khó khăn.

Thời gian tới, phường Kinh Dinh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về ý nghĩa, mục đích, nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo.  Tiếp tục rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu về hỗ trợ vốn để tiếp tục có giải pháp hỗ trợ.  Phối hợp cừng các ngành Tiếp tục vận động và mở lớp đào tạo nghề.  Lập kế hoạch thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện dự án từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022.

 

 

 

 

Tin liên quan

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TÍN DỤNG GÓP PHẦN GIẢM HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PRTC(08/05/2023 2:49 CH)

Triển khai thực hiện hoạt động “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm...(08/05/2023 2:45 CH)

Tháng 4/2023, phường Tấn Tài thực hiện tốt công tác giảm nghèo(28/04/2023 2:53 CH)

Thành phố PRTC triển khai thực hiện hoạt động “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu...(24/04/2023 10:28 SA)

THÀNH PHỐ PRTC CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM(19/04/2023 11:18 CH)

Tin mới nhất

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TÍN DỤNG GÓP PHẦN GIẢM HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PRTC(08/05/2023 2:49 CH)

Triển khai thực hiện hoạt động “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm...(08/05/2023 2:45 CH)

Tháng 4/2023, phường Tấn Tài thực hiện tốt công tác giảm nghèo(28/04/2023 2:53 CH)

Thành phố PRTC triển khai thực hiện hoạt động “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu...(24/04/2023 10:28 SA)

THÀNH PHỐ PRTC CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM(19/04/2023 11:18 CH)

66 người đang online
°