Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026