TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV, Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 GỒM THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM, HUYỆN NINH HẢI VÀ HUYỆN THUẬN BẮC, TỈNH NINH THUẬN

Đăng ngày 15 - 05 - 2021
Lượt xem: 16
100%

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ...(12/06/2021 8:51 CH)

Nghị quyết số 71/NQ-UBBC về xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố PRTC khóa XII, nhiệm kỳ...(07/06/2021 8:49 CH)

CÔNG BỐ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ, NHIỆM KỲ 2021-2026(29/05/2021 8:48 CH)

CÔNG BỐ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN KHÓA XI, NHIỆM...(28/05/2021 8:48 CH)

Tổng hợp ca khúc tuyên truyền và cổ động bầu cử(20/05/2021 8:46 CH)

7 người đang online
°