TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV, Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 GỒM THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM, HUYỆN NINH HẢI VÀ HUYỆN THUẬN BẮC, TỈNH NINH THUẬN