CÔNG BỐ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2021-2026

Đăng ngày 28 - 05 - 2021
Lượt xem: 256
100%

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08 /NQ-UBBC ngày 27/5/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Thuận) </p>

 

Ngày 27/5/2021 Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-UBBC để công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, kết quả bầu cử gồm có 50 đại biểu/81 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026:

NGUYỄN LONG BIÊN

Đơn vị bầu cử: 2

Ngày tháng năm sinh: 8/8/1973

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

PHẠM VĂN BINH

Đơn vị bầu cử: 9

Ngày tháng năm sinh: 8/1/1966

Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ninh Phước

LÊ CÔNG BÌNH

Đơn vị bầu cử: 12

Ngày tháng năm sinh: 26/10/1976

Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Phó Giám đốc Sở Tài chính

LÊ VĂN BÌNH

Đơn vị bầu cử: 4

Ngày tháng năm sinh: 27/06/1965

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

TRẦN MINH CẢNH

Đơn vị bầu cử: 5

Ngày tháng năm sinh: 30/9/1970

Phó Bí thư Chi bộ; Phó Chánh thanh tra tỉnh

NGUYỄN ĐÔ

Đơn vị bầu cử: 1

Ngày tháng năm sinh: 11/11/1965

Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy Ninh Sơn

LÂM ĐÔNG

Đơn vị bầu cử: 11

Ngày tháng năm sinh: 1/2/1971

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

NGUYỄN TIẾN ĐỨC

Đơn vị bầu cử: 1

Ngày tháng năm sinh: 25/12/1974

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

VŨ NGỌC ĐƯƠNG

Đơn vị bầu cử: 3

Ngày tháng năm sinh: 4/3/1977

Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy Thuận Bắc

CHÂU THỊ THANH HÀ

Đơn vị bầu cử: 8

Ngày tháng năm sinh: 26/10/1977

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm

CHÂU THANH HẢI

Đơn vị bầu cử: 12

Ngày tháng năm sinh: 2/9/1979

Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy huyện Thuận Nam

NGUYỄN THANH HẢI

Đơn vị bầu cử: 7

Ngày tháng năm sinh: 10/4/1970

Phó Bí thư Chi bộ; Trưởng phòng Tổng hợp, Ban dân vận Tỉnh ủy

TRẦN HẢI

Đơn vị bầu cử: 6

Ngày tháng năm sinh: 15/02/1967

Tỉnh ủy viên; Giám đốc Sở Nội vụ

TRẦN VĂN HẢI (LINH MỤC TRẦN VĂN HẢI)

Đơn vị bầu cử: 1

Ngày tháng năm sinh: 5/2/1968

Hạt trưởng hạt Ninh Sơn; Linh mục Quản xứ - Giáo xứ Quảng Thuận, Quảng Sơn, Ninh Sơn.

NGUYỄN THỊ TUYẾT HẠNH

Đơn vị bầu cử: 7

Ngày tháng năm sinh: 16/02/1982

Đảng ủy viên; Bí thư Chi bộ Xã hội; Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An

PHAN THỊ NGÂN HẠNH

Đơn vị bầu cử: 12

Ngày tháng năm sinh: 1/9/1979

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

PHẠM VĂN HẬU

Đơn vị bầu cử: 8

Ngày tháng năm sinh: 15/10/1974

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

LÊ KIM HIỆP

Đơn vị bầu cử: 8

Ngày tháng năm sinh: 16/4/1984

Đảng ủy viên; Trưởng phòng Nghiệp vụ 1; Sở Tư pháp

TRỊNH MINH HOÀNG

Đơn vị bầu cử: 4

Ngày tháng năm sinh: 27/5/1979

Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy Ninh Hải

PI NĂNG THỊ HỐN

Đơn vị bầu cử: 3

Ngày tháng năm sinh: 2/2/1976

Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh.

NGUYỄN THANH HỒNG

Đơn vị bầu cử: 4

Ngày tháng năm sinh: 6/7/1969

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Kim Song Mã

LÊ THANH HÙNG

Đơn vị bầu cử: 9

Ngày tháng năm sinh: 29/11/1971

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

NGUYỄN THẾ HÙNG

Đơn vị bầu cử: 12

Ngày tháng năm sinh: 5/11/1969

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy, đại tá, Giám đốc Công an tỉnh

TRẦN VĂN HÙNG (HÒA THƯỢNG THÍCH HẠNH THỂ)

Đơn vị bầu cử: 6

Ngày tháng năm sinh: 12/5/1961

Tu sĩ Phật giáo; Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

PHẠM THỊ THANH HƯỜNG

Đơn vị bầu cử: 8

Ngày tháng năm sinh: 9/4/1982

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Đơn vị bầu cử: 4

Ngày tháng năm sinh: 17/11/1983

Phó Bí thư Đảng bộ cơ sở; Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

LÊ ĐỨC KHAI

Đơn vị bầu cử: 8

Ngày tháng năm sinh: 16/06/1966

Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh

TRẦN MINH LỰC

Đơn vị bầu cử: 7

Ngày tháng năm sinh: 3/12/1964

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

PI NĂNG THỊ MAI

Đơn vị bầu cử: 2

Ngày tháng năm sinh: 11/11/1977

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bác Ái

LÊ HOÀI NAM

Đơn vị bầu cử: 10

Ngày tháng năm sinh: 29/7/1966

Bí thư Chi bộ; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh

TRẦN MINH NAM

Đơn vị bầu cử: 10

Ngày tháng năm sinh: 21/5/1964

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

TRẦN QUỐC NAM

Đơn vị bầu cử: 6

Ngày tháng năm sinh: 27/12/1971

Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

NGUYỄN PHẠM BẢO NGỌC

Đơn vị bầu cử: 9

Ngày tháng năm sinh: 3/3/1982

Trưởng Ban Kinh tế, Gia đình-xã hội; Hội Liên Phụ nữ tỉnh

NGUYỄN QUANG NHẬT

Đơn vị bầu cử: 10

Ngày tháng năm sinh: 6/8/1970

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

HUỲNH THỊ KIM OANH

Đơn vị bầu cử: 6

Ngày tháng năm sinh: 25/11/1960

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh

TRẦN ĐỖ OANH

Đơn vị bầu cử: 10

Ngày tháng năm sinh: 29/9/1982

Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh

MẪU THÁI PHƯƠNG

Đơn vị bầu cử: 2

Ngày tháng năm sinh: 4/11/1976

Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy Bác Ái

TÔ NGỌC PHƯƠNG

Đơn vị bầu cử: 4

Ngày tháng năm sinh: 20/6/1968

Chi ủy viên Chi bộ; Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

NGUYỄN PHAN ANH QUỐC

Đơn vị bầu cử: 11

Ngày tháng năm sinh: 18/8/1979

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề

NGUYỄN THỊ QUÝ

Đơn vị bầu cử: 10

Ngày tháng năm sinh: 8/9/1969

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

LÊ QUYỆN

Đơn vị bầu cử: 7

Ngày tháng năm sinh: 20/10/1967

Phó Bí thư Đảng ủy; Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp

PHẠM THỊ SEN

Đơn vị bầu cử: 6

Ngày tháng năm sinh: 14/3/1981

Ủy viên Thường trực, phụ trách lĩnh vực Tổ chức cán bộ- Thi đua-Đối ngoại - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

NGUYỄN VĂN THUẬN

Đơn vị bầu cử: 12

Ngày tháng năm sinh: 15/01/1958

Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

CHAMALÉA THỊ THỦY

Đơn vị bầu cử: 3

Ngày tháng năm sinh: 20/4/1983

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

PI NĂNG THỊ THỦY

Đơn vị bầu cử: 1

gày tháng năm sinh: 20/4/1969

Bí thư Chi bộ; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

LA THOẠI NHƯ TRANG

Đơn vị bầu cử: 11

Ngày tháng năm sinh: 27/9/1979

Huyện ủy viên; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ninh Phước

NGUYỄN DÂNG TUYỂN

Đơn vị bầu cử: 5

Ngày tháng năm sinh: 30/6/1966

Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng đoàn; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

PHAN PHƯƠNG UYÊN

Đơn vị bầu cử: 7

Ngày tháng năm sinh: 16/08/1976

Chi ủy viên; Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính; Trung tâm Khuyến nông tỉnh.

TRƯƠNG THÀNH VIỆT

Đơn vị bầu cử: 5

Ngày tháng năm sinh: 2/12/1971

Tỉnh ủy viên; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

VÕ ĐÌNH VINH

Đơn vị bầu cử: 1

Ngày tháng năm sinh: 22/02/1977

Tỉnh ủy viên; Giám đốc Sở Công thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ...(12/06/2021 8:51 CH)

Nghị quyết số 71/NQ-UBBC về xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố PRTC khóa XII, nhiệm kỳ...(07/06/2021 8:49 CH)

CÔNG BỐ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ, NHIỆM KỲ 2021-2026(29/05/2021 8:48 CH)

Tổng hợp ca khúc tuyên truyền và cổ động bầu cử(20/05/2021 8:46 CH)

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PRTC, NHIỆM KỲ 2021 - 2026(19/05/2021 8:46 CH)

39 người đang online
°