CÔNG BỐ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2021-2026

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08 /NQ-UBBC ngày 27/5/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Thuận)

Ngày 27/5/2021 Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-UBBC để công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, kết quả bầu cử gồm có 50 đại biểu/81 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026:

NGUYỄN LONG BIÊN

Đơn vị bầu cử: 2

Ngày tháng năm sinh: 8/8/1973

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

PHẠM VĂN BINH

Đơn vị bầu cử: 9

Ngày tháng năm sinh: 8/1/1966

Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ninh Phước

LÊ CÔNG BÌNH

Đơn vị bầu cử: 12

Ngày tháng năm sinh: 26/10/1976

Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Phó Giám đốc Sở Tài chính

LÊ VĂN BÌNH

Đơn vị bầu cử: 4

Ngày tháng năm sinh: 27/06/1965

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

TRẦN MINH CẢNH

Đơn vị bầu cử: 5

Ngày tháng năm sinh: 30/9/1970

Phó Bí thư Chi bộ; Phó Chánh thanh tra tỉnh

NGUYỄN ĐÔ

Đơn vị bầu cử: 1

Ngày tháng năm sinh: 11/11/1965

Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy Ninh Sơn

LÂM ĐÔNG

Đơn vị bầu cử: 11

Ngày tháng năm sinh: 1/2/1971

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

NGUYỄN TIẾN ĐỨC

Đơn vị bầu cử: 1

Ngày tháng năm sinh: 25/12/1974

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

VŨ NGỌC ĐƯƠNG

Đơn vị bầu cử: 3

Ngày tháng năm sinh: 4/3/1977

Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy Thuận Bắc

CHÂU THỊ THANH HÀ

Đơn vị bầu cử: 8

Ngày tháng năm sinh: 26/10/1977

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm

CHÂU THANH HẢI

Đơn vị bầu cử: 12

Ngày tháng năm sinh: 2/9/1979

Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy huyện Thuận Nam

NGUYỄN THANH HẢI

Đơn vị bầu cử: 7

Ngày tháng năm sinh: 10/4/1970

Phó Bí thư Chi bộ; Trưởng phòng Tổng hợp, Ban dân vận Tỉnh ủy

TRẦN HẢI

Đơn vị bầu cử: 6

Ngày tháng năm sinh: 15/02/1967

Tỉnh ủy viên; Giám đốc Sở Nội vụ

TRẦN VĂN HẢI (LINH MỤC TRẦN VĂN HẢI)

Đơn vị bầu cử: 1

Ngày tháng năm sinh: 5/2/1968

Hạt trưởng hạt Ninh Sơn; Linh mục Quản xứ - Giáo xứ Quảng Thuận, Quảng Sơn, Ninh Sơn.

NGUYỄN THỊ TUYẾT HẠNH

Đơn vị bầu cử: 7

Ngày tháng năm sinh: 16/02/1982

Đảng ủy viên; Bí thư Chi bộ Xã hội; Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An

PHAN THỊ NGÂN HẠNH

Đơn vị bầu cử: 12

Ngày tháng năm sinh: 1/9/1979

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

PHẠM VĂN HẬU

Đơn vị bầu cử: 8

Ngày tháng năm sinh: 15/10/1974

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

LÊ KIM HIỆP

Đơn vị bầu cử: 8

Ngày tháng năm sinh: 16/4/1984

Đảng ủy viên; Trưởng phòng Nghiệp vụ 1; Sở Tư pháp

TRỊNH MINH HOÀNG

Đơn vị bầu cử: 4

Ngày tháng năm sinh: 27/5/1979

Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy Ninh Hải

PI NĂNG THỊ HỐN

Đơn vị bầu cử: 3

Ngày tháng năm sinh: 2/2/1976

Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh.

NGUYỄN THANH HỒNG

Đơn vị bầu cử: 4

Ngày tháng năm sinh: 6/7/1969

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Kim Song Mã

LÊ THANH HÙNG

Đơn vị bầu cử: 9

Ngày tháng năm sinh: 29/11/1971

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

NGUYỄN THẾ HÙNG

Đơn vị bầu cử: 12

Ngày tháng năm sinh: 5/11/1969

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy, đại tá, Giám đốc Công an tỉnh

TRẦN VĂN HÙNG (HÒA THƯỢNG THÍCH HẠNH THỂ)

Đơn vị bầu cử: 6

Ngày tháng năm sinh: 12/5/1961

Tu sĩ Phật giáo; Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

PHẠM THỊ THANH HƯỜNG

Đơn vị bầu cử: 8

Ngày tháng năm sinh: 9/4/1982

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Đơn vị bầu cử: 4

Ngày tháng năm sinh: 17/11/1983

Phó Bí thư Đảng bộ cơ sở; Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

LÊ ĐỨC KHAI

Đơn vị bầu cử: 8

Ngày tháng năm sinh: 16/06/1966

Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh

TRẦN MINH LỰC

Đơn vị bầu cử: 7

Ngày tháng năm sinh: 3/12/1964

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

PI NĂNG THỊ MAI

Đơn vị bầu cử: 2

Ngày tháng năm sinh: 11/11/1977

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bác Ái

LÊ HOÀI NAM

Đơn vị bầu cử: 10

Ngày tháng năm sinh: 29/7/1966

Bí thư Chi bộ; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh

TRẦN MINH NAM

Đơn vị bầu cử: 10

Ngày tháng năm sinh: 21/5/1964

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

TRẦN QUỐC NAM

Đơn vị bầu cử: 6

Ngày tháng năm sinh: 27/12/1971

Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

NGUYỄN PHẠM BẢO NGỌC

Đơn vị bầu cử: 9

Ngày tháng năm sinh: 3/3/1982

Trưởng Ban Kinh tế, Gia đình-xã hội; Hội Liên Phụ nữ tỉnh

NGUYỄN QUANG NHẬT

Đơn vị bầu cử: 10

Ngày tháng năm sinh: 6/8/1970

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

HUỲNH THỊ KIM OANH

Đơn vị bầu cử: 6

Ngày tháng năm sinh: 25/11/1960

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh

TRẦN ĐỖ OANH

Đơn vị bầu cử: 10

Ngày tháng năm sinh: 29/9/1982

Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh

MẪU THÁI PHƯƠNG

Đơn vị bầu cử: 2

Ngày tháng năm sinh: 4/11/1976

Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy Bác Ái

TÔ NGỌC PHƯƠNG

Đơn vị bầu cử: 4

Ngày tháng năm sinh: 20/6/1968

Chi ủy viên Chi bộ; Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

NGUYỄN PHAN ANH QUỐC

Đơn vị bầu cử: 11

Ngày tháng năm sinh: 18/8/1979

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề

NGUYỄN THỊ QUÝ

Đơn vị bầu cử: 10

Ngày tháng năm sinh: 8/9/1969

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

LÊ QUYỆN

Đơn vị bầu cử: 7

Ngày tháng năm sinh: 20/10/1967

Phó Bí thư Đảng ủy; Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp

PHẠM THỊ SEN

Đơn vị bầu cử: 6

Ngày tháng năm sinh: 14/3/1981

Ủy viên Thường trực, phụ trách lĩnh vực Tổ chức cán bộ- Thi đua-Đối ngoại - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

NGUYỄN VĂN THUẬN

Đơn vị bầu cử: 12

Ngày tháng năm sinh: 15/01/1958

Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

CHAMALÉA THỊ THỦY

Đơn vị bầu cử: 3

Ngày tháng năm sinh: 20/4/1983

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

PI NĂNG THỊ THỦY

Đơn vị bầu cử: 1

gày tháng năm sinh: 20/4/1969

Bí thư Chi bộ; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

LA THOẠI NHƯ TRANG

Đơn vị bầu cử: 11

Ngày tháng năm sinh: 27/9/1979

Huyện ủy viên; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ninh Phước

NGUYỄN DÂNG TUYỂN

Đơn vị bầu cử: 5

Ngày tháng năm sinh: 30/6/1966

Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng đoàn; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

PHAN PHƯƠNG UYÊN

Đơn vị bầu cử: 7

Ngày tháng năm sinh: 16/08/1976

Chi ủy viên; Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính; Trung tâm Khuyến nông tỉnh.

TRƯƠNG THÀNH VIỆT

Đơn vị bầu cử: 5

Ngày tháng năm sinh: 2/12/1971

Tỉnh ủy viên; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

VÕ ĐÌNH VINH

Đơn vị bầu cử: 1

Ngày tháng năm sinh: 22/02/1977

Tỉnh ủy viên; Giám đốc Sở Công thương