KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ NĂM 2023, NHỮNG THÀNH TỰU ĐÁNG GHI NHẬN

Đăng ngày 16 - 01 - 2024
Lượt xem: 85
100%

Trước những dự báo khó khăn của nền kinh tế nước ta nói chung, của tỉnh nhà nói riêng, ngay từ đầu năm, quán triệt và thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Quyết liệt - Linh hoạt - Sáng tạo – Tăng tốc- Hiệu quả”, Thành ủy, UBND thành phố PRTC đã chỉ đạo các ngành, địa phương trực thuộc thành phố PRTC tăng cường bám sát tình hình chung, kịp thời đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng duy trì ổn định nền kinh tế của địa phương, đồng thời thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng và đạt một số kết quả đáng phấn khởi, thực hiện đạt 12/13 chỉ tiêu, trong đó, lĩnh vực kinh tế có 4/5 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt 4/4 chỉ tiêu, lĩnh vực môi trường đạt 3/3 chỉ tiêu, quốc phòng – an ninh đạt 01/1 chỉ tiêu.

 

         Về kinh tế, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước trên 20.700 tỷ đồng, tăng 9,6% so cùng kỳ, đạt 98,7% kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất ngành Thương mại – Dịch vụ ước gần 8.600 tỷ đồng, tăng 12,31% so cùng kỳ, đạt 100,8% kế hoạch; Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 95,8 triệu USD. Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp – Xây dựng ước hơn 10.600 tỷ đồng, tăng 8,2% so cùng kỳ, đạt 96,9% kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp – thủy sản hơn 1.513 tỷ đồng, tăng % so cùng kỳ, đạt gần 100% kế hoạch. Tình hình khai thác hải sản tương đối ổn định với tổng sản lượng ước gần 13.400 tấn, tăng 3,4% so cùng kỳ. Các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản tạo điều kiện thuận lợi giúp ngư dân vươn khơi, bám biển, tăng thu nhập cho gia đình, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Năng lực tàu thuyền của thành phố hiện có 399 chiếc, bình quân hơn 237CV/ chiếc. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước trên 770 tỷ đồng, trong đó, thu cân đối theo phân cấp ước gần 387 tỷ đồng, đạt 120,4% kế hoạch năm.

Nhìn chung, kinh tế của thành phố PRTC trong năm qua tiếp tục có bước phát triển khá, Ngành thương mại - dịch vụ tiếp tục được duy trì và phát triển khá sôi động, nhất là khu vực tư nhân và cá thể. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 02/02/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển ngành thương mại-dịch vụ thành phố, cốt lõi là phát triển đô thị du lịch giai đoạn 2021-2025. Hoạt động thương mại hàng hóa thị trường ngày càng đa dạng, phong phú về chủng loại, giá cả và kèm theo các chương trình khuyến mại được thực hiện thường xuyên cùng với thưc hiện các giải pháp mở rộng mạng lưới tiêu thụ và giảm tối đa khâu trung gian của các nhà sản xuất, phân phối cùng với việc thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường, bảo đảm lưu thông hàng hóa, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chương trình  “Đưa hàng Việt về nông thôn” với nhiều chủng loại sản phẩm hàng hóa đa dạng khuyến mại giảm giá đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng đã góp phần khuyến khích người tiêu dùng ưu tiên mua sắm và tiêu dùng hàng hóa thương hiệu Việt, góp phần làm tăng tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt giá trị sản xuất trên 29 ngàn tỷ đồng, tăng 12,28% so với năm 2022. Giá trị sản xuất của ngành công nghiệp - xây dựng hơn 10.600 tỷ đồng, đạt 96,9% kế hoạch năm, tăng 8,2% so với năm 2022. Việc thực hiện chủ trương thu hút, khuyến khích đầu tư xây dựng mở rộng các cơ sở sản xuất, chế biến nông-thủy sản được các thành phần kinh tế quan tâm. Hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp được quan tâm đầu tư, nhất là Khu công nghiệp Thành Hải đến nay đã mở rộng thêm 21,2ha. Hoạt động sản suất được các doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định, một số cơ sở tiếp tục đầu tư chiều sâu, mở rộng qui mô và phát triển theo hướng công nghiệp sạch, nâng cao chất lượng sản phẩm chế biến.

Ngành Nông nghiệp - thủy sản năm 2023 đạt giá trị sản xuất trên 1.513 tỷ đồng, tăng 4% so cùng kỳ, tổng diện tích gieo trồng đảm bảo kế hoạch đề ra. Công tác phổ biến, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao có bước chuyển biến tốt, được nông dân quan tâm, mạnh dạn thay đổi tập quán chuyển đổi cây trồng và tiếp tục duy trì như cây măng tây, rau sạch, trồng hoa trong chậu, thực hiện mô hình 01 phải – 05 giảm trên cây lúa … Đề tài “Nghiên cứu giải pháp quản lý, phòng ngừa hiệu quả bệnh hại trên cây Nha đam theo hướng an toàn, thân thiện với môi trường, đảm bảo đạt năng suất và chất lượng” đã được Sở Khoa học và Công nghệ nghiệm thu, công nhận. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chăn nuôi, kinh doanh gia súc, gia cầm, đảm bảo khâu lưu thông và nguồn gốc sản phẩm vệ sinh an toàn thực phẩm cung cấp cho thị trường. Tình hình khai thác hải sản tương đối ổn định với tổng sản lượng khai thác trên 13.389 tấn, tăng 3,4% so cùng kỳ. Năng lực tàu thuyền đảm bảo hoạt động khai thác hải sản trên biển. Thành phố hiện có 399 tàu thuyền/94.832 CV, công suất bình quân 237,67 CV/chiếc...Diện tích thả nuôi tôm thẻ thực hiện khoảng 16,9 ha, năng suất bình quân đạt 8,36 tấn/ha. Khai thác hải sản là một trong những ngành quan trọng trong phát triển kinh tế biển của thành phố giai đoạn đến năm 2030. Giá trị sản xuất trên 861 tỷ đồng, tăng 4,9% so cùng kỳ.

Đối với lĩnh vực đầu tư phát triển, trong năm qua, UBND thành phố triển khai quyết liệt việc quảng bá, kêu gọi và huy động các nguồn lực tập trung đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nâng cao tiêu chí đô thị loại II; tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ tích cực của Trung ương, Tỉnh để thực hiện các dự án nâng cấp mở rộng và chỉnh trang đô thị, đặc biệt là các dự án trọng điểm trên địa bàn; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho các đơn vị đến địa phương đầu tư; tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để thực hiện các dự án quy mô lớn trên địa bàn. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2023 được phân bổ từ các nguồn là 196.453 tỷ đồng, tiến độ giải ngân đạt 100% kế hoạch. Về xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở Quyết định số 504, ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí về nông thôn mới theo các mức độ đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 4174/KH UBND ngày 23/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; UBND thành phố tập trung huy động xây dựng bộ mặt nông thôn Thành Hải nhiều đổi mớirệt, kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn nội đồng được quan tâm đầu , đời sống kinh tế vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên.

Đi đôi với phát triển kinh tế, trong năm qua, lĩnh vực văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng và môi trường cũng đã đạt nhiều kết quả phấn khởi: Chất lượng dạy và học tại các cơ sở giáo dục ngày một nâng lên. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia thực hiện đạt 100% kế hoạch. Công tác thông tin, tuyên truyền được duy trì thường xuyên, tổ chức thành công các giải thể thao truyền thống của thành phố và các hoạt động văn hóa – văn nghệ, chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương. Công tác quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa được thực hiện thường xuyên. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, so với đầu năm, hộ nghèo giảm 0,33% và hộ cận nghèo giảm 0,61%. Công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông từ thành phố đến xã phường luôn được chú trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, giao quân năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ của các ngành, các địa phương trên địa bàn thành phố trong năm qua vẫn còn một số hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng đạt khá nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra; Tình trạng vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn còn xảy ra; Việc xử lý rác thải và môi trường vẫn còn tồn tại, hạn chế, nhất là một số khu vực ven biển; Giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị, địa phương vẫn còn hồ sơ chậm so với quy định; Công tác giải phóng mặt bằng các dự án còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ, nhất là các dự án về khu đô thị mới; Tình trạng trẻ em bị xâm hại, bạo lực và đuối nước có chiều hướng gia tăng so với năm 2022; Tình hình an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, một số loại tội phạm diễn biến còn phức tạp.

Năm 2024, thành phố tập trung phát triển mạnh thương mại - dịch vụ, công nghiệp-xây dựng, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với phát triển du lịch sinh thái; Khai thác các nguồn thu ngân sách ổn định, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh công tác huy động các nguồn lực từ đất đai - công sản và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; kêu gọi và thu hút đầu tư trên các lĩnh vực kinh tế. Thực hiện tốt công tác lập, quản lý và sử dụng quy hoạch, đô thị; hoàn thành các nhiệm vụ về cơ chế đặc thù; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố; thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường; thực hiện các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo phương châm kiên trì, kiên quyết, dứt điểm. Giải quyết kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tết cho người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội; Phòng chống dịch bệnh và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Duy trì công tác trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên tổ chức điều tra, tấn công trấn áp các loại tội phạm; thực hiện đồng bộ các biện pháp để kiềm chế tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí; Thực hiện chặt chẽ các bước, các khâu, đảm bảo công tác tuyển quân năm 2024 đạt cả về chất lượng lẫn số lượng. Phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu như: kinh tế tăng trưởng từ 11 đến 12%; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 4.000 tỷ đồng; Thu ngân sách thành phố hơn 742,5 tỷ đồng, trong đó thu cân đối theo phân cấp 307 tỷ đồng; Giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp là 330 triệu/ha/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,1% đến 0,15%/năm, hộ cận nghèo giảm từ 0,15% đến 0,2%/ năm; Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom đạt 99%; Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt trên 99,5%; Diện tích cây xanh đô thị đạt 10m2/người; 100% phường, xã vững mạnh về quốc phòng - an ninh./.

Thanh Tâm

 

Tin liên quan

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm(22/02/2024 3:07 CH)

Thường trực Thành ủy làm việc với BCH Đảng bộ phường Bảo An(21/02/2024 2:57 CH)

Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng ủy phường Đô Vinh(20/02/2024 3:00 CH)

Đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đi thăm và chúc các cơ sở họ đạo Cao...(16/02/2024 4:18 CH)

ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÁT HUY KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, NỖ LỰC VƯỢT QUA KHÓ KHĂN,...(01/02/2024 4:28 CH)

Tin mới nhất

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm(22/02/2024 3:07 CH)

Thường trực Thành ủy làm việc với BCH Đảng bộ phường Bảo An(21/02/2024 2:57 CH)

Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng ủy phường Đô Vinh(20/02/2024 3:00 CH)

Đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đi thăm và chúc các cơ sở họ đạo Cao...(16/02/2024 4:18 CH)

ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÁT HUY KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, NỖ LỰC VƯỢT QUA KHÓ KHĂN,...(01/02/2024 4:28 CH)

15 người đang online
°