Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm nỗ lực “80 ngày, đêm thu nhận và kích hoạt tài khoản Định danh điện tử”

Đăng ngày 26 - 09 - 2023
Lượt xem: 107
100%

Ngay sau khi tiếp nhận Kế hoạch số 2642/KH-UBND ngày 30/6/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về thực hiện Chiến dịch “80 ngày, đêm” thu nhận và kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh. Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm đã ban hành Công văn số 2443-CV/TU ngày 23/8/2023 về khẩn trương hoàn thành chỉ tiêu cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã ban hành Kế hoạch số 244/KH- UBND ngày 06/7/2023 về thực hiện Chiến dịch “80 ngày, đêm” thu nhận và kích hoạt tài khoản Định danh điện tử” cho công dân trên địa bàn thành phố.

 

Ngoài ra, nhằm triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử trên địa bàn, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng Phòng, ban, ngành, và tình hình thực tế của địa phương vào từng thời điểm cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 06 văn bản để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các Phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã, cụ thể là những văn bản sau: Công văn số 3210/UBND-CA ngày 24/7/2023 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ tiêu thu nhận, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử - ứng dụng VNeID trên địa bàn thành phố; Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 02/8/2023 về thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác thu nhận, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử tại Ủy ban nhân dân các phường, xã; Công văn số 3660/UBND-CA ngày 17/8/2023 về khẩn trương hoàn thành chỉ tiêu cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử trên địa bàn thành phố; Công văn số 3826/UBND-CA ngày 25/8/2023 về phối hợp rà soát cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang là công dân thường trú trên địa bàn thành phố hiện đang công tác tại các cơ quan, ban ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh, thành phố chưa cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử; Công văn số 3894/UBND-CA ngày 30/8/2023 về thực hiện công tác cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho phụ huynh và học sinh trong độ tuổi; Công văn số 3895/UBND-CA ngày 30/8/2023 về đẩy mạnh thực hiện công tác cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử hoàn thành đúng tiến độ, chỉ tiêu cấp trên giao. 

Sau chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân 16 phường/xã đã xây dựng và ban hành văn bản giao chỉ tiêu cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho từng thôn/khu phố; Kế hoạch thực hiện Chiến dịch “80 ngày, đêm” thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn từng phường, xã. Bên cạnh đó, Đảng ủy các phường, xã đã ban hành văn bản chỉ đạo, phân công trách nhiệm cho Đảng ủy viên phụ trách địa bàn thực hiện công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên từng địa bàn thôn, khu phố và ban hành văn bản chỉ đạo 100% đảng viên trên địa bàn tham gia thực hiện công tác cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đồng thời chỉ đạo phối hợp xuyên suốt với lực lượng Công an trong quá trình triển khai thực hiện công tác này; đã huy động tối đa các lực lượng như: Ngành giáo dục, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, các đoàn thể, tổ chức chính trị, học sinh, sinh viên, ....tại cơ sở và ban hành Quyết định thành lập các Tổ công tác trực tiếp đến từng cá nhân, hộ gia đình hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, mỗi thôn/khu phố có 01 Tổ công tác, mỗi Tổ có từ 5 đến 12 thành viên, tạo thành một phong trào mạnh mẽ trong triển khai thực hiện Chiến dịch “80 ngày, đêm” thu nhận và kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa thành phố. 

Nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện công tác cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các Phòng, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền các lợi ích của tài khoản Định danh điện tử để người dân sử dụng tài khoản Định danh điện tử đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia, thực hiện các thủ tục hành chính,... bằng nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, sáng tạo, đặc biệt ưu tiên tuyên truyền trực tiếp, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống phát thanh cơ sở, các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử địa phương, các cuộc họp chi bộ, sinh hoạt nhân dân tại các thôn/khu phố,... Tuyên truyền trực quan thông qua tờ rơi, pano, áp phích, băng rôn,... tại các địa điểm công cộng, bảng điện tử tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các cấp, tại Bộ phận một cửa các cấp; tại các nhà văn hóa cộng đồng,... Huy động mọi nguồn lực địa phương đến các cửa hàng, trường học, lễ hội, chợ và những nơi tập trung đông người khác để hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử mức độ 1, 2 và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Thường xuyên chỉ đạo các Phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND 16 phường, xã duy trì hoạt động của mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến”, "Tổ xung kích hỗ trợ, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến"; chỉ đạo các Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Uỷ ban nhân dân thành phố, các phường, xã đẩy mạnh triển khai thực hiện việc sử dụng tài khoản Định danh điện tử khi thực hiện các giao dịch thay vì yêu cầu công dân phải xuất trình thẻ Căn cước công dân, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú như trước đây, để người dân thấy được những tiện ích mà Định danh điện tử mang lại. Qua đó, đại đa số người dân trên địa bàn thành phố nhận thức được tiện ích của Định danh điện tử và đã tích cực phối hợp với các lực lượng thực hiện việc cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử. 

Xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, là mệnh lệnh chính trị của cả hệ thống chính trị, quyết định sự thành công của mục tiêu “Phát triển công dân số”, góp phần xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh, hiện đại trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai thực hiện nhiệm vụ này với tinh thần quyết tâm chính trị cao, huy động tối đa sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị địa phương cùng triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp để tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản Định danh điện tử mức 1, mức 2, tạo thành một phong trào mạnh mẽ, lan tỏa đến từng thôn, khu phố, từng người dân... góp phần hưởng ứng tham gia tích cực việc cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử. Qua đó, đã thành lập 155 Tổ công tác với hơn 1000 đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, cán bộ chiến sĩ tham gia “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp” để tiến hành hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử mức 1 và mời, gọi, đưa người dân đến trụ sở Công an phường, xã để thu nhận hồ sơ cấp tài khoản Định danh điện tử mức 2 – thực hiện nhiệm vụ này với phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ, còn dân còn làm” vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ, khắc phục khó khăn, tìm mọi giải pháp để phấn đấu đạt chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh cấp trên giao. 

Với những biện pháp, giải pháp quyết liệt nêu trên đến ngày 15/9/2023, thành phố đã cài đặt, kích hoạt được 130.736/136.640 tài khoản Định danh điện tử (đạt 95,68%), trong đó có 16.985 tài khoản mức 1 (chiếm 12,9%), 113.751 tài khoản mức 2 (chiếm 87%), có 11/15 đơn vị phường, xã hoàn thành chỉ tiêu được giao gồm: Đô Vinh, Mỹ Hương, Đạo Long, Đài Sơn, Thanh Sơn, Tấn Tài, Kinh Dinh, Văn Hải, Mỹ Bình, Mỹ Hải, Mỹ Đông

Nhìn chung, việc triển khai Chiến dịch “80 ngày, đêm” thu nhận và kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên bàn thành phố được thực hiện hết sức nghiêm túc, đồng bộ ngay từ ban đầu, Công an thành phố (Cơ quan thường trực, tham mưu triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, Định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030), đã chủ động tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung, phương pháp, hình thức thực hiện và tham mưu thành lập các Tổ công tác xuống địa bàn khu dân cư hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử mức 1 và mời, gọi, đưa người dân đến trụ sở Công an phường, xã để thu nhận hồ sơ cấp tài khoản Định danh điện tử mức 2 với đông đảo thành phần tham gia, tạo thành một phong trào mạnh mẽ, lan tỏa đến từng thôn, khu phố, từng người dân... Nhờ đó đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác công tác thu nhận và kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn, tuy chưa hoàn thành chỉ tiêu được giao, nhưng với tỷ lệ hoàn thành 95,68%, trong đó tài khoản định danh mức 2 – mang lại cho người dân nhiều tiện ích chiếm 87% là cả sự một sự cố gắng hết sức nổ lực của cả hệ thống chính trị thành phố. Một số Phòng, ban, ngành đã tích cực phối hợp cùng lực lượng Công an trong triển khai thực hiện công tác này gồm: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ; các địa phương đã làm tốt công tác này gồm: Đô Vinh, Mỹ Hương, Đạo Long, Đài Sơn, Thanh Sơn, Tấn Tài, Kinh Dinh, Văn Hải, Mỹ Bình, Mỹ Hải, Mỹ Đông. 

Mặc dù đã triển khai thực hiện nhiệm vụ trên với quyết tâm chính trị cao, hết sức “Quyết liệt, kiên trì, kiên định”; huy động tối đa sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị địa phương cùng triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp để tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản Định danh điện tử. Tuy nhiên đến thời hạn yêu cầu, thành phố hoàn thành được đạt 95,68% chỉ tiêu được giao.

Thời gian tới, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tiếp tục duy trì thực hiện công tác hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử mức 1, mức 2 cho nhân dân trên địa bàn. Bằng mọi giải pháp tiếp tục thực hiện việc cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử đối với 5.940 tài khoản còn lại để hoàn thành chỉ tiêu được giao (Trước ngày 10/10/2023). 

Trước mắt tiếp tục chỉ đạo các phường chưa hoàn thành chỉ tiêu trên giao gồm: Bảo An, Phước Mỹ, Phủ Hà, Thành Hải, Đông Hải. Các đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu được giao gồm: Đô Vinh, Mỹ Hương, Đạo Long, Đài Sơn, Thanh Sơn, Tấn Tài, Kinh Dinh, Văn Hải, Mỹ Bình, Mỹ Hải, Mỹ Đông, duy trì thực hiện công tác hướng dẫn công dân trong độ tuổi có nhu cầu thực hiện việc cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử theo quy định. 

 

Tin liên quan

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII(04/12/2023 10:23 SA)

Tỉnh ủy Tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt các Quyết định, Quy định, Kết...(30/11/2023 3:55 CH)

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ PRTC (28/11/2023 2:58 CH)

HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ(28/11/2023 3:01 CH)

Đồng chí Nguyễn Thành Phú - Phó Bí thư Thành ủy Chủ tịch UBND thành phố làm việc với UBND phường...(24/11/2023 5:29 CH)

Tin mới nhất

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII(04/12/2023 10:23 SA)

Tỉnh ủy Tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt các Quyết định, Quy định, Kết...(30/11/2023 3:55 CH)

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ PRTC (28/11/2023 2:58 CH)

HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ(28/11/2023 3:01 CH)

Đồng chí Nguyễn Thành Phú - Phó Bí thư Thành ủy Chủ tịch UBND thành phố làm việc với UBND phường...(24/11/2023 5:29 CH)

82 người đang online
°