Thành ủy PR-TC tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy và Thành ủy

Đăng ngày 22 - 09 - 2023
Lượt xem: 126
100%

Chiều ngày 21/9, Thành ủy PR-TC tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy và Thành ủy. Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chỉ ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; các đồng chí Báo cáo viên thành phố; lãnh đạo các Ban đảng, Văn phòng Thành ủy; Trưởng các phòng, ban, Mặt trận, đoàn thể thành phố; Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; các đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã; lãnh đạo và giảng viên chuyên trách Trung tâm Chính trị thành phố.

 

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, đây là hội nghị rất quan trọng, sau hội nghị này các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy và Thành ủy phải thật sự cụ thể, phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt một số nội dung gồm: Quy định số 110-QĐ/TW, ngày 06/7/2023 của Ban Bí thư và Đề án số 05-ĐA/UBKTTW, ngày 14/4/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về luân chuẩn cán bộ trong hệ thống ngành kiểm tra Đảng; Quy định số 32-QĐ/TW, ngày 21/8/ 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy định danh mục cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật trong cộng tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, tỉnh Ninh Thuận; Quy định số 116-QD/TW ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Thông báo số 29-TB/TW ngày 27/7/2023 của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả nổi bật quý II và 6 tháng đầu năm 2023, một số công việc trọng tâm trong thời gian tới; Kế hoạch số 254-KH/TU ngày 13/9/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy ; Kế hoạch số 239- KH/TU ngày 30/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 251-KH/TU ngày 08/9/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy;  Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 224-KH/TU, ngày 05/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 247-KH/TU, ngày 08/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị 21 của Ban bí thư; Kết luận số 56-KL/TW, ngày 23/5/2023 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược đối với hợp tác tiểu vùng Mê Công đến năm 2030; Kế hoạch số 246-KH/TU, ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kết luận số 61-KL/TW, ngày 07/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 26/7/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 04/5/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thành thành phố thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Kế hoạch số 233-KH/TU ngày 14/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 253-KH/TU ngày 13/9/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy./.

 

 

 

 

Tin liên quan

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII(04/12/2023 10:23 SA)

Tỉnh ủy Tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt các Quyết định, Quy định, Kết...(30/11/2023 3:55 CH)

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ PRTC (28/11/2023 2:58 CH)

HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ(28/11/2023 3:01 CH)

Đồng chí Nguyễn Thành Phú - Phó Bí thư Thành ủy Chủ tịch UBND thành phố làm việc với UBND phường...(24/11/2023 5:29 CH)

Tin mới nhất

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII(04/12/2023 10:23 SA)

Tỉnh ủy Tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt các Quyết định, Quy định, Kết...(30/11/2023 3:55 CH)

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ PRTC (28/11/2023 2:58 CH)

HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ(28/11/2023 3:01 CH)

Đồng chí Nguyễn Thành Phú - Phó Bí thư Thành ủy Chủ tịch UBND thành phố làm việc với UBND phường...(24/11/2023 5:29 CH)

65 người đang online
°