Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 07/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 28/6/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy PRTC

Đăng ngày 15 - 09 - 2023
Lượt xem: 140
100%

Sáng ngày 15/9, Thành ủy PRTC tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 07/5/2021của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm về tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II, giai đoạn 2021 – 2025 và Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 28/6/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng và kiến trúc đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng những năm tiếp theo. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy. Cấp thành phố có đồng chí Bùi Văn Phú - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thành Phú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Kiều Như Nguyên - UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí UVTV Thành ủy, Trưởng các phòng ban, Mặt trận, đoàn thể thành phố; Bí thư, Chủ tịch UBND 16 phường xã và Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy PRTC. Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm chủ trì hội nghị.

 

Thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 08/12/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận (khóa XII) về xây dựng thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đạt chuẩn đô thị loại II vào năm 2015, định hướng phát triển đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Thành ủy xây dựng Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, các đề án về xây dựng, hoàn thiện và nâng cao chất lượng đô thị loại II, xác định nội dung trọng tâm để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện và thường xuyên đánh giá, bổ sung giải pháp phù hợp, giải quyết những vấn đề mới phát sinh. Đẩy mạnh thực hiện các nội dung về xây dựng và phát triển đô thị; huy động các nguồn lực; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hiệu quả sản xuất nông nghiệp; xây dựng thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp... Tiềm năng, lợi thế của đô thị trung tâm được phát huy; hạ tầng kỹ thuật đô thị, kiến trúc, cảnh quan môi trường đầu tư đồng bộ, hiện đại, khang trang, sạch, đẹp.

Công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị thực hiện kịp thời, phù hợp. Chú trọng đầu tư các tuyến phố văn minh, hệ thống công viên, cây xanh và chung tay giữ gìn vệ sinh, giảm thiểu tác hại môi trường; đến nay diện tích cây xanh đô thị đạt trên 9 m2/người, 100% thôn, khu phố đã có lưới điện quốc gia, đáp ứng đầy đủ điện phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất; hơn 95% đường nội thành được chiếu sáng; tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch đạt tỷ lệ trên 99%. Việc đầu tư hoàn thiện các dự án khu dân cư, khu đô thị mới cơ bản đáp ứng nhu cầu về đất ở, nhà ở cho Nhân dân, nâng cao chất lượng sống; tạo nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; nâng cao các tiêu chí đô thị loại II, cuối năm 2022 thành phố cơ bản đạt được 53/59 tiêu chí (trong đó: có 40 tiêu chí đạt cao, 13 tiêu chí đạt trung bình và 6 tiêu chí chưa đạt) theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội so với năm 2020.

Đối với Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 28/6/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ, qua 02 năm triển khai thực hiện, dưới sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối kết hợp chặt chẽ với các sở ngành của tỉnh, Thành phố đã đạt được những kết quả tích cực, đó là: công tác chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời; nhận thức của các cấp, các ngành về nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng và kiến trúc được nâng lên. Kết quả thực hiện các chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị, thành phố đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tiêu chí đô thị loại II được nâng cao, mỹ quan đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp, phục vụ đời sống nhân dân được tốt hơn. Công tác quy hoạch chỉnh trang đô thị thực hiện kịp thời, phù hợp, công tác trật tự xây dựng theo chiều hướng giảm dần, trật tự đô thị từng bước đi vào nề nếp. Chú trọng đầu tư các tuyến phố văn minh, hệ thống công viên, cây xanh và chung tay giữ gìn vệ sinh, giảm thiểu tác hại môi trường; Việc đầu tư hoàn thiện các dự án khu dân cư, khu đô thị mới cơ bản đáp ứng nhu cầu về đất ở, nhà ở cho Nhân dân, nâng cao chất lượng sống; tạo nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; nâng cao các tiêu chí đô thị loại II, từng bước xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, hiện đại.

          Tại hội nghị, các vị đại biểu đã phát biểu tham luận làm rõ thêm những kết quả đạt được cũng như xác định rõ những khó khăn, vướng mắc và  những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện NQ 05-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố và Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 28/6/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ 02 năm qua. Từ đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả NQ 05 và Chỉ thị 09 trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm ghi nhận sự cố gắng của các đơn vị, địa phương, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, dự báo tình hình trong thời gian tới. Qua đó, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, cả hệ thống chính trị thành phố và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đoàn kết, chung sức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của thành phố với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Quyết liệt - Linh hoạt - Sáng tạo - Hiệu quả”; “Tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” và tinh thần: "Nhận thức là phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, phương pháp phải đúng, hành động phải quyết liệt, khen thưởng phải kịp thời, xử lý phải nghiêm minh" quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh toàn diện;  Tập trung khai thác triệt để tiềm năng lợi thế, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn đô thị loại II, hướng đến nâng cao một số tiêu chí của đô thị loại II đạt chuẩn đô thị loại I; tận dụng hiệu quả cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đột phá phát triển thương mại và dịch vụ, trong đó cốt lõi là phát triển đô thị du lịch; Tạo môi trường thông thoáng, phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, ưu tiên đối với các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, sạch và thân thiện môi trường; Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, trình độ, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng đương đầu mọi thử thách để hoàn thành nhiệm vụ được giao; Củng cố quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là đô thị xanh, môi trường an toàn, thân thiện, từng bước trở thành đô thị thông minh../

Thanh Tâm – Xuân Thoa

 

Tin liên quan

Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 20/01/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy...(12/04/2024 3:31 CH)

SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÁC PHƯỜNG THÀNH PHỐ PHAN RANG – THÁP CHÀM(11/04/2024 8:39 SA)

Họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024)(26/03/2024 7:47 SA)

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUY HOẠCH VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH NINH THUẬN(25/03/2024 7:56 SA)

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ PRTC QUÝ I(21/03/2024 3:30 CH)

Tin mới nhất

Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 20/01/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy...(12/04/2024 3:31 CH)

SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÁC PHƯỜNG THÀNH PHỐ PHAN RANG – THÁP CHÀM(11/04/2024 8:39 SA)

Họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024)(26/03/2024 7:47 SA)

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUY HOẠCH VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH NINH THUẬN(25/03/2024 7:56 SA)

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ PRTC QUÝ I(21/03/2024 3:30 CH)

91 người đang online
°