HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 9 THÁNG NĂM 2023

Đăng ngày 14 - 09 - 2023
Lượt xem: 38
100%

Sáng ngày 14/9, đồng chí Trần Ngọc Quang – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố PRTC đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 9 tháng năm 2023.

 

      

          Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, thành phố PRTC đã tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, đa dạng hóa sinh kế, phát triển các mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; truyền thông và giảm nghèo về thông tin…9 tháng năm 2023, thành phố đã giải ngân kinh phí năm 2022 chuyển sang hơn 1.335 triệu đồng, đạt 98,48% kế hoạch. Đối với nguồn vốn được phân bổ năm 2023 đã giải ngân được trên 4.235 triệu đồng, đạt 45,64% kế hoạch năm. Trong đó tỷ lệ giải ngân vốn Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo bền vững, đã giải ngân gần 1.929 triệu đồng, đạt 70,11% kế hoạch năm; Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3 về cải thiện dinh dưỡng đã giải ngân hơn 431,5 triệu đồng, đạt 86,65% kế hoạch. Riêng Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin đến nay vẫn đang trong quá trình thực hiện các thủ tục, chưa thể giải ngân theo kế hoạch. Tiểu dự án 3: hỗ trợ việc làm bền vững – thuộc Dự án 4, trong 9 tháng, các phường xã trên địa bàn thành phố đã giải ngân hơn 530 triệu đồng, đạt 78,41% kế hoạch.

          Tại cuộc họp, các vị đại biểu đã tham gia thảo luận, nêu lên những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất những giải pháp thiết thực, cụ thể để cùng nổ lực hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

          Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Ngọc Quang – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các ngành, địa phương trực thuộc thành phố nhanh chóng khắc phục những tốn tại, hạn chế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, nhất là người dân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong giảm nghèo bền vững, sử dụng đúng mục đích nguồn vốn được hỗ trợ. Các phường xã tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo, các dự án liên quan đến người nghèo, hộ nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản; hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo vốn sản xuất, nhà ở, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm để người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.                                                         

 

Tin liên quan

Phường Đài Sơn với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững(19/09/2023 9:30 SA)

Thành phố PRTC tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023(14/09/2023 3:03 CH)

Ngư dân Trần Công Thắng bám biển làm giàu, giữ biển đảo quê hương(16/08/2023 1:52 CH)

Phường Phủ Hà tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo (09/08/2023 8:36 SA)

Tháng 7, công tác giảm nghèo trên địa bàn Phường Thanh Sơn được duy trì ổn định(07/08/2023 8:35 SA)

Tin mới nhất

Phường Đài Sơn với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững(19/09/2023 9:30 SA)

Thành phố PRTC tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023(14/09/2023 3:03 CH)

Ngư dân Trần Công Thắng bám biển làm giàu, giữ biển đảo quê hương(16/08/2023 1:52 CH)

Thông tư số 55/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự...(15/08/2023 7:46 SA)

Phường Phủ Hà tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo (09/08/2023 8:36 SA)

50 người đang online
°