Tháng 4/2023, phường Tấn Tài thực hiện tốt công tác giảm nghèo

Đăng ngày 28 - 04 - 2023
Lượt xem: 34
100%

 

Thời gian qua, phường Tấn Tài đã triển khai hiệu quả các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, giúp người dân từng bước cải thiện đời sống, vật chất và giảm tỷ lệ hộ nghèo. Trong tháng 4 vừa qua, phường đã vận động tuyên truyền các đối tượng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tham gia các khoá/lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn phường. Phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chính sách giảm nghèo, đối thoại với hộ nghèo nhằm thay đổi, chuyển biến nhận thức, khơi dậy tinh thần tự lực trong phát triển kinh tế gia đình để thực hiện giảm nghèo một cách bền vững. Xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện ưu tiên, tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước.

Ngoài ra, trong tháng 4, phường đã vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện hộ gia đình với tổng số người tham gia trên 340 người, đạt trên 31%; BHXH với 42 người, đạt trên 64%. Duy trì việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trong tháng là 08 thẻ lũy kế 34 thẻ. Công tác giáo dục, bảo vệ và chăm sóc trẻ em được quan tâm, thường xuyên thu thập thông tin trẻ em theo dõi và cập nhật dữ liệu vào phần mền quản lý trẻ em. UBND phường phối hợp đã giải quyết việc làm cho 26 lao động có việc làm mới.

Với những giải pháp đồng bộ, tin tưởng rằng thời gian tới công tác giảm nghèo trên địa bàn phường TẤn TÀi sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân và thúc đẩy kinh tế xã hội của phường ngày càng phát triển.

 

 

 

Tin liên quan

Phường Đài Sơn với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững(19/09/2023 9:30 SA)

HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 9 THÁNG NĂM 2023(14/09/2023 3:05 CH)

Thành phố PRTC tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023(14/09/2023 3:03 CH)

Ngư dân Trần Công Thắng bám biển làm giàu, giữ biển đảo quê hương(16/08/2023 1:52 CH)

Phường Phủ Hà tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo (09/08/2023 8:36 SA)

Tin mới nhất

Phường Đài Sơn với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững(19/09/2023 9:30 SA)

HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 9 THÁNG NĂM 2023(14/09/2023 3:05 CH)

Thành phố PRTC tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023(14/09/2023 3:03 CH)

Ngư dân Trần Công Thắng bám biển làm giàu, giữ biển đảo quê hương(16/08/2023 1:52 CH)

Thông tư số 55/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự...(15/08/2023 7:46 SA)

127 người đang online
°