Hội nghị trực tuyến Học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đăng ngày 23 - 05 - 2023
Lượt xem: 44
100%

Sáng ngày 23/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại điểm cẩu Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh chủ trì hội nghị. Điểm cầu Thành phố do đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trị hội nghị. Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy; các đồng chí ủy viên Ủy Ban kiểm tra Thành ủy; Trưởng các phòng, ban ngành Thành phố và điểm cầu khối mặt trận, đoàn thể Thành phố và điểm cầu các phường, xã trên địa bàn Thành phố.

 

 Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để giới thiệu, tuyên truyền và quán triệt các nội dung trọng tâm, cốt lõi trong tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư, nêu vấn đề có tính chất gợi mở, định hướng và đưa ra nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy giới thiệu những nội dung cốt lõi của tác phẩm; giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng của tác phẩm đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và sự nghiệp cách mạng của nước ta, đặc biệt là cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh đề nghị các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc quán triệt sâu rộng tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư theo kế hoạch số 23 của Tỉnh ủy ngày 28/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở nước ta được trình bày trong tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được ghi nhận, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân xung quanh tác phẩm, chú trọng tuyên truyền trên các lĩnh vực nền tảng xã hội, phương tiện cổ động trực quan trong sinh hoạt chi bộ; tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí hành động  trong toàn thể hệ thống chính trị và toàn xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và sự nghiệp lãnh đạo của Đảng; chỉ đạo học tập tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư thường xuyên sâu rộng trong các sinh hoạt chi bộ, tuyên truyền phổ biến đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh; chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta; nhận diện, chỉ rõ luận điệu âm mưu chủ động phương thức và các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tích cực và hiệu quả; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng./.

Văn Chân  

 

Tin liên quan

UBND THÀNH PHỐ PRTC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO VỆ SINH ATTP, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHIỆM VỤ...(31/05/2023 4:31 CH)

Ban Thường vụ Thành ủy PRTC tổ chức thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo thành...(30/05/2023 4:35 CH)

LÃNH ĐẠO THÀNH ỦY, HĐND, UBND, ỦY BAN MTTQVN THÀNH PHỐ PRTC THĂM, CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ PHẬN ĐẢN NĂM 2023(29/05/2023 4:26 CH)

LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ PRTC DỰ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022-2023 (26/05/2023 4:11 CH)

ĐỒNG CHÍ PHẠM VĂN HẬU – PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TRAO HUY HIỆU 75 TUỔI...(18/05/2023 3:33 CH)

Tin mới nhất

UBND THÀNH PHỐ PRTC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO VỆ SINH ATTP, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHIỆM VỤ...(31/05/2023 4:31 CH)

Ban Thường vụ Thành ủy PRTC tổ chức thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo thành...(30/05/2023 4:35 CH)

LÃNH ĐẠO THÀNH ỦY, HĐND, UBND, ỦY BAN MTTQVN THÀNH PHỐ PRTC THĂM, CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ PHẬN ĐẢN NĂM 2023(29/05/2023 4:26 CH)

LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ PRTC DỰ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022-2023 (26/05/2023 4:11 CH)

KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ NHÀ...(23/05/2023 8:55 SA)

41 người đang online
°