LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM (2005- 2020)

Đăng ngày 02 - 05 - 2023
Lượt xem: 145
100%

 


lich su PR-TC.pdf | THƯ CẢM ƠN.pdf

Tin liên quan

Hướng dẫn tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII -...(31/05/2023 3:38 CH)

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động số 203-CTr/TU, ngày 12/8/2013 của Ban Thường vụ...(25/05/2023 8:43 CH)

Báo cáo kết quả công tác văn thư-lưu trữ và tài liệu lưu trữ từ tháng 7/2017 đến hết tháng 3/2023 (25/05/2023 8:31 CH)

Báo cáo về thực hiện mô hình chi bộ quân sự phường, xã. (21/05/2023 8:33 CH)

Báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng(20/05/2023 3:39 CH)

Tin mới nhất

Hướng dẫn tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII -...(31/05/2023 3:38 CH)

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động số 203-CTr/TU, ngày 12/8/2013 của Ban Thường vụ...(25/05/2023 8:43 CH)

Báo cáo kết quả công tác văn thư-lưu trữ và tài liệu lưu trữ từ tháng 7/2017 đến hết tháng 3/2023 (25/05/2023 8:31 CH)

Báo cáo về thực hiện mô hình chi bộ quân sự phường, xã. (21/05/2023 8:33 CH)

Báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng(20/05/2023 3:39 CH)

22 người đang online
°