THÀNH PHỐ PRTC CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

Đăng ngày 19 - 04 - 2023
Lượt xem: 47
100%

 

Đào tạo nghề, giải quyết việc làm là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo của địa phương, do đó, những năm qua, UBND thành phố rất quan tâm chỉ đạo các ngành, các địa phương trên địa bàn thành phố đẩy mạnh tuyên truyền và phối hợp với các ngành của tỉnh tổ chức tư vấn, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho các đối tượng, nhất là quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, trong đó, chú trọng công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao và tư vấn, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Trong năm 2022 vừa qua, thành phố đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch giải quyết việc làm so với Nghị quyết HĐND thành phố giao, đã giới thiệu việc làm mới cho 4.574 lao động, đạt 114% so với kế hoạch, trong đó giới thiệu 22 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 110% kế hoạch. Riêng trong quý I/2023, các địa phương trên địa bàn thành phố cũng đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1.057 lao động và triển khai đào tạo nghề ngắn hạn cho 72 lao động với kinh phí thực hiện hơn 100 triệu đồng.
Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao theo tinh thẩn của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đôi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tiếp tục quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 37 của Ban Bí thư để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức rõ những quan điểm, đường lối của Đảng đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao, nhằm tạo chuvển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng trong công tác đào tạo nhân lực có tay nghề chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển triền kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa; trong đó, tập trung nguồn nhân lực cho những ngành, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm mang vai trò quyết định, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại trong thời kỳ công nghiệp 4.0./.

 

Tin liên quan

Phường Đài Sơn với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững(19/09/2023 9:30 SA)

HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 9 THÁNG NĂM 2023(14/09/2023 3:05 CH)

Thành phố PRTC tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023(14/09/2023 3:03 CH)

Ngư dân Trần Công Thắng bám biển làm giàu, giữ biển đảo quê hương(16/08/2023 1:52 CH)

Phường Phủ Hà tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo (09/08/2023 8:36 SA)

Tin mới nhất

Phường Đài Sơn với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững(19/09/2023 9:30 SA)

HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 9 THÁNG NĂM 2023(14/09/2023 3:05 CH)

Thành phố PRTC tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023(14/09/2023 3:03 CH)

Ngư dân Trần Công Thắng bám biển làm giàu, giữ biển đảo quê hương(16/08/2023 1:52 CH)

Thông tư số 55/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự...(15/08/2023 7:46 SA)

12 người đang online
°