Phường Kinh Dinh đẩy mạnh thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Đăng ngày 27 - 03 - 2023
Lượt xem: 68
100%

Cùng với việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác giảm nghèo bền vững, phường Kinh Dinh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, coi công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

 

Được sự lãnh chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND phường, Ban chỉ đạo đã tập trung triển khai cùng với sự tham gia của các Hội đoàn thể phường, làm tốt công tác thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022 trên địa bàn phường từ bước chuẩn bị, tuyên truyền, vận động đến triển khai rà soát, thu thập thông tin của từng hộ dân.  Công tác rà soát được thực hiện đúng quy trình, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, đúng đối tượng, không bỏ sót và có sự tham gia, thống nhất cao của người dân; kết quả rà soát phản ánh đúng thực trạng hoàn cảnh của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường.  Kết quả rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu xin hỗ trợ vốn khởi nghiệp từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022 có 01 hộ với tổng số tiền 20.000.000 đồng.  

Bên cạnh đó,  Ủy ban nhân dân phường phối hợp cùng với trường  Trung cấp Việt Thuận đã tổ chức 01 lớp Sơ cấp nghề nghiệp vụ bếp có 24 chị tham gia. Kết quả cuối khóa học 100% học viên đều được cấp chứng chỉ nghề. Qua công tác đào tạo nghề giúp các học viên có thêm nghiệp vụ làm việc ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ, ẩm thực và buôn bán.  

Thời gian tới, phường Kinh Dinh tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về ý nghĩa, dục đích, nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Tiếp tục rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu về hỗ trợ vốn để tiếp tục có giải pháp hỗ trợ.  Phối hợp cừng các ngành Tiếp tục vận động và mở lớp đào tạo nghề. Lập kế hoạch thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện dự án từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022

 

Tin liên quan

THÀNH PHỐ PRTC CHĂM LO CHO NGƯỜI NGHÈO, KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU(30/11/2023 3:49 CH)

Thành phố Phan Rang - tháp Chàm: Kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 (02/11/2023 3:23 CH)

Phường Đài Sơn với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững(19/09/2023 9:30 SA)

HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 9 THÁNG NĂM 2023(14/09/2023 3:05 CH)

Thành phố PRTC tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023(14/09/2023 3:03 CH)

Tin mới nhất

THÀNH PHỐ PRTC CHĂM LO CHO NGƯỜI NGHÈO, KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU(30/11/2023 3:49 CH)

Thành phố Phan Rang - tháp Chàm: Kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 (02/11/2023 3:23 CH)

Phường Đài Sơn với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững(19/09/2023 9:30 SA)

HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 9 THÁNG NĂM 2023(14/09/2023 3:05 CH)

Thành phố PRTC tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023(14/09/2023 3:03 CH)

36 người đang online
°