Kết quả thực hiện các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022của phường Phủ Hà

Đăng ngày 24 - 03 - 2023
Lượt xem: 39
100%

UBND phường Phủ Hà vừa tổ chức hội nghị kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022.

 

         Trong thời gian qua, UBND phường đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về ý nghĩa, mục đích, nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022 trên hệ thống truyền thanh của phường và Ban hành nhiều văn bản kế hoạch, quyết định thông báo về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, đồng thời chỉ đạo cán bộ  chuyên môn hỗ trợ trực tiếp trong công tác thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022 tại địa bàn khu phố; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực công tác giảm nghèo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022. Tổ chức giải ngân vốn khởi nghiệp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu nhận hỗ trợ vốn khởi nghiệp, qua đó đã hỗ trợ cho 2 hộ nghèo, cận nghèo, mỗi hộ 10 triệu đồng để khởi nghiệp kinh doanh. Hầu hết các hộ nghèo, cận nghèo đã thực hiện đúng dự án như đã đăng ký ban đầu. Dự án được hỗ trợ cho hộ nghèo nên trong quá trình khảo sát, triển khai thực hiện rất nhanh chóng, người dân đón nhận rất phấn khởi, có vốn để làm ăn, tạo thu nhập phát triển kinh cho hộ gia đình.  

Trong thời gian tới, UBND phường Phủ Hà tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về ý nghĩa, mục đích, nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Tiếp tục rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu về hỗ trợ vốn để tiếp tục có giải pháp hỗ trợ. Lập kế hoạch thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện dự án từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn./.

Văn Chân

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TÍN DỤNG GÓP PHẦN GIẢM HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PRTC(08/05/2023 2:49 CH)

Triển khai thực hiện hoạt động “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm...(08/05/2023 2:45 CH)

Tháng 4/2023, phường Tấn Tài thực hiện tốt công tác giảm nghèo(28/04/2023 2:53 CH)

Thành phố PRTC triển khai thực hiện hoạt động “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu...(24/04/2023 10:28 SA)

THÀNH PHỐ PRTC CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM(19/04/2023 11:18 CH)

Tin mới nhất

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TÍN DỤNG GÓP PHẦN GIẢM HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PRTC(08/05/2023 2:49 CH)

Triển khai thực hiện hoạt động “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm...(08/05/2023 2:45 CH)

Tháng 4/2023, phường Tấn Tài thực hiện tốt công tác giảm nghèo(28/04/2023 2:53 CH)

Thành phố PRTC triển khai thực hiện hoạt động “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu...(24/04/2023 10:28 SA)

THÀNH PHỐ PRTC CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM(19/04/2023 11:18 CH)

5 người đang online
°