Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 17 - 03 - 2023
Lượt xem: 47
100%

 


NQ 183(22.03.2023_14h47p19)_signed.pdf

Tin liên quan

Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khóa...(31/08/2023 3:53 CH)

Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang -Tháp Chàm khóa...(31/08/2023 3:43 CH)

Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khóa XII, nhiệm kỳ...(31/08/2023 3:40 CH)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 11/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh...(05/07/2023 2:23 CH)

Về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo Trụ sở khối liên cơ quan, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ- trả kết quả...(01/07/2023 3:28 CH)

Tin mới nhất

Về việc phê duyệt phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2022(06/09/2023 9:13 SA)

về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 từ nguồn vốn tài trợ thực hiện công tác...(06/09/2023 9:12 SA)

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023(06/09/2023 9:11 SA)

Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế, HĐND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khóa XII,...(06/09/2023 9:10 SA)

về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Pháp chế, HĐND thành phố Phan Rang -...(06/09/2023 9:08 SA)

44 người đang online
°