ĐỒNG CHÍ BÙI VĂN PHÚ – PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY LÀM VIỆC VỚI BCH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG MỸ BÌNH

Sáng ngày 27/5, đồng chí Bùi Văn Phú - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy PRTC đã có buổi làm việc với BCH Đảng bộ phường Mỹ Bình, nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021, 5 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Cùng đi có đồng chí Trần Ngọc Quang - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các Ban Đảng của Thành ủy và lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thành phố PRTC.

              

Năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm của Thành ủy PRTC, Đảng bộ phường Mỹ Bình đã lãnh đạo cán bộ và nhân dân khắc phục những khó khăn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt được những kết quả đáng kể trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng ổn định theo đúng định hướng. Văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được cán bộ và nhân dân hưởng ứng tích cực. Công tác Chính sách xã hội được quan tâm đúng mức. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị và phòng chống dịch bệnh Covid-19 luôn được chú trọng. Công tác trực sẵn sàng chiến đấu luôn được duy trì, xây dựng lực lượng dân quân đạt 1,01% so với dân số toàn phường, giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững. Tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Chất lượng hoạt động của khối vận phường từng bước được nâng lên, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng mà Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra.

            Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Mỹ Bình tiếp tục lãnh chỉ đạo cán bộ và nhân dân hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng địa phương, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế, đặc biệt là phát huy thế mạnh về thương mại – dịch vụ và du lịch. Tăng cường lãnh đạo trong công tác giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

                Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã ghi nhận và dương những kết quả Đảng bộ phường Mỹ Bình đạt được thời gian qua, đồng thời yêu cầu BCH Đảng bộ phường phát huy những thành tựu đã đạt được tiếp tục đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, xây dựng phường Mỹ Bình ngày càng phát triển, trong đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung từ nay đến cuối năm 2022, đó là: Đẩy mạnh tuyên tuyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; Thực hiện có hiệu quả chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 ”; Chú trọng công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, đặc biệt là tập trung đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường khu vực biển và Công viên biển Bình Sơn, không để tái diễn tình trạng buôn bán, cơi nới làm mất vệ sinh và mỹ quan, tạo hình ảnh đẹp và thân thiện cho du khách; Quan tâm các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là quan tâm đời sống, chuyển đổi nghề cho các hộ dân có đất thu hồi thực hiện các dự án phát triển đô thị; Giữ vững quốc phòng – an ninh; Làm tốt công tác phát triển đảng viên mới; Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và đoàn thể, làm nòng cốt trong công tác dân vận ở cơ sở, quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là người nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng./.

Thanh Tâm