Thông báo Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang -Tháp Chàm sử dụng con dấu mới

Đăng ngày 15 - 03 - 2023
Lượt xem: 68
100%

 

Tin liên quan

Kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác văn thư - lưu trữ và tình hình ứng...(29/03/2023 10:03 SA)

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA THÀNH KHÂU ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN MỚI(24/03/2023 3:17 CH)

Thành ủy PR-TC tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến về công tác phòng, chống tham...(23/03/2023 3:18 CH)

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ PRTC LẦN THỨ 19(22/03/2023 4:16 CH)

Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng uỷ phường Bảo An(17/03/2023 7:10 SA)

Tin mới nhất

Kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác văn thư - lưu trữ và tình hình ứng...(29/03/2023 10:03 SA)

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA THÀNH KHÂU ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN MỚI(24/03/2023 3:17 CH)

Thành ủy PR-TC tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến về công tác phòng, chống tham...(23/03/2023 3:18 CH)

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ PRTC LẦN THỨ 19(22/03/2023 4:16 CH)

Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng uỷ phường Bảo An(17/03/2023 7:10 SA)

40 người đang online
°