Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024

Đăng ngày 29 - 12 - 2023
Lượt xem: 109
100%

Tiếp tục đổi mới đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần vượt khó, lao động sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức thành phố, phấn đấu thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh năm 2024. Phát huy kết quả đạt được của năm 2023, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)), 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với một số nội dung như sau:

Tiếp tục thực hiện chủ đề thi đua: “Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương – Phát triển-Tăng tốc- Hiệu quả” với khẩu hiệu thi đua: “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024). Trong năm 2024, thành phố tổ chức 02 đợt thi đua chính (ngoài các đợt thi đua chuyên đề), như sau:

 - Đợt thi đua thứ nhất: Từ đầu năm đến ngày 30/6/2024: Thi đua phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2024, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).

- Đợt thi đua thứ hai: Từ ngày 01/7/2024 đến hết năm 2024: Thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2024, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

Ngoài hai đợt thi đua chính, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế trong thực hiện nhiệm vụ để phát động các đợt thi đua ngắn ngày, thi đua đột xuất nhằm góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

 * Các chỉ tiêu chủ yếu:

1. Về kinh tế: 05 chỉ tiêu

- Tốc độ tăng trưởng ước đạt 22.976,6 tỷ đồng, tăng 11-12%;

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Thương mại - dịch vụ đạt 62 - 63%; Công nghiệp - xây dựng đạt 32-33%; Nông nghiệp - thủy sản 05-06%;

- Thu nhập bình quân đầu người trên 125 triệu đồng/người/năm;

- Thu ngân sách thành phố 742,506 tỷ đồng, trong đó: Thu cân đối theo phân cấp 378,9 tỷ đồng.

- Tổng mức đầu tư toàn xã hội trên 5.000 tỷ đồng.

2. Về xã hội: 04 chỉ tiêu

- Giảm và giữ ổn định mức tăng dân số tự nhiên dưới 0,7%;

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,1% - 0,15%/năm; hộ cận nghèo giảm 0,15% - 0,2%/năm;

- Tỷ lệ phường, xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%;

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm 0,2% trở lên.

3. Về môi trường: 03 chỉ tiêu

- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 99,5%;

- Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom đạt trên 99%;

- Diện tích cây xanh đô thị đạt 10m2/người.

4. Quốc phòng, an ninh: 100% phường, xã vững mạnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, trưởng các khối/cụm thi đua theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế và triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2024. Tổ chức các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm gắn với các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề để hướng phong trào thi đua vào việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những nhiệm vụ cấp bách, những mặt còn tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

 

 

Tin liên quan

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm(22/02/2024 3:07 CH)

Thường trực Thành ủy làm việc với BCH Đảng bộ phường Bảo An(21/02/2024 2:57 CH)

Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng ủy phường Đô Vinh(20/02/2024 3:00 CH)

Đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đi thăm và chúc các cơ sở họ đạo Cao...(16/02/2024 4:18 CH)

ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÁT HUY KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, NỖ LỰC VƯỢT QUA KHÓ KHĂN,...(01/02/2024 4:28 CH)

Tin mới nhất

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm(22/02/2024 3:07 CH)

Thường trực Thành ủy làm việc với BCH Đảng bộ phường Bảo An(21/02/2024 2:57 CH)

Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng ủy phường Đô Vinh(20/02/2024 3:00 CH)

Đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đi thăm và chúc các cơ sở họ đạo Cao...(16/02/2024 4:18 CH)

ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÁT HUY KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, NỖ LỰC VƯỢT QUA KHÓ KHĂN,...(01/02/2024 4:28 CH)

51 người đang online
°