Tỉnh ủy Tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt các Quyết định, Quy định, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Đăng ngày 30 - 11 - 2023
Lượt xem: 185
100%

Sáng ngày 30/11, Tỉnh ủy Tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt các Quyết định, Quy định, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII. Chủ trì điểm cầu cấp tỉnh có đồng Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ trì điểm cầu Thành phố có đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các đồng chí Báo cáo viên thành phố, Lãnh đạo các Ban xây dựng đảng Thành ủy, Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, các đồng chí bí thư chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Hội nghị được truyền trực tuyến đến 75 điểm cầu trên toàn tỉnh.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu, quán triệt: Quy định số 118 QĐ/TW, ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư về ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương và Quy định số 37-QĐ/TU, ngày 19/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Tỉnh; Quy định số 125-QĐ/TW, ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ  phát triển rừng và Kế họach số 244-KH/TU, ngày 25/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt và thực hiện Kết luận số 61 –KL/TW; Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán./.

Văn Chân

Tin liên quan

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm(22/02/2024 3:07 CH)

Thường trực Thành ủy làm việc với BCH Đảng bộ phường Bảo An(21/02/2024 2:57 CH)

Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng ủy phường Đô Vinh(20/02/2024 3:00 CH)

Đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đi thăm và chúc các cơ sở họ đạo Cao...(16/02/2024 4:18 CH)

ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÁT HUY KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, NỖ LỰC VƯỢT QUA KHÓ KHĂN,...(01/02/2024 4:28 CH)

Tin mới nhất

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm(22/02/2024 3:07 CH)

Thường trực Thành ủy làm việc với BCH Đảng bộ phường Bảo An(21/02/2024 2:57 CH)

Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng ủy phường Đô Vinh(20/02/2024 3:00 CH)

Đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đi thăm và chúc các cơ sở họ đạo Cao...(16/02/2024 4:18 CH)

ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÁT HUY KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, NỖ LỰC VƯỢT QUA KHÓ KHĂN,...(01/02/2024 4:28 CH)

31 người đang online
°