HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

Đăng ngày 28 - 11 - 2023
Lượt xem: 121
100%

Sáng ngày 28/11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan. Đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. Đồng chí Trần Ngọc Quang - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì tại điểm cầu thành phố PRTC.

 

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV ban hành ngày 10.11.2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023, gồm 6 Chương, 91 Điều. Để triển khai thi hành Luật, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt chuyên đề cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; nội dung Nghị định số 59/2003/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường nhấn mạnh: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở kế thừa, phát triển và hoàn thiện những quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở; quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, tăng cường pháp chế, kỷ cương xã hội, tính công khai, minh bạch trong hoạt động của chính quyền cơ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của nhân dân, để công nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân./.

Thanh Tâm – Xuân Thoa

 

Tin liên quan

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm(22/02/2024 3:07 CH)

Thường trực Thành ủy làm việc với BCH Đảng bộ phường Bảo An(21/02/2024 2:57 CH)

Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng ủy phường Đô Vinh(20/02/2024 3:00 CH)

Đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đi thăm và chúc các cơ sở họ đạo Cao...(16/02/2024 4:18 CH)

ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÁT HUY KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, NỖ LỰC VƯỢT QUA KHÓ KHĂN,...(01/02/2024 4:28 CH)

Tin mới nhất

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm(22/02/2024 3:07 CH)

Thường trực Thành ủy làm việc với BCH Đảng bộ phường Bảo An(21/02/2024 2:57 CH)

Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng ủy phường Đô Vinh(20/02/2024 3:00 CH)

Đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đi thăm và chúc các cơ sở họ đạo Cao...(16/02/2024 4:18 CH)

ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÁT HUY KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, NỖ LỰC VƯỢT QUA KHÓ KHĂN,...(01/02/2024 4:28 CH)

99 người đang online
°