HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ PRTC

Đăng ngày 28 - 11 - 2023
Lượt xem: 261
100%

Sáng ngày 28/11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố PRTC khóa XII tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Châu Thị Thanh Hà – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố PRTC chủ trì hội nghị. Dự hội nghị về cấp tỉnh có đồng chí Lâm Đông – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh. Cấp thành phố có đồng chí Bùi Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thành Phú – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố PRTC;đồng chí Lê Hoài Nam – TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban MTTQVN, hội, đoàn thể thành phố, Đồn Biên phòng Đông Hải.

 

Quán triệt và thực hiện phương châm hành động của Tỉnh và Thành phố năm 2023 Đoàn kết - kỷ cương - quyết liệt - linh hoạt - sáng tạo - hiệu quả, BCH Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và mạnh mẽ các giải pháp, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023. Toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến phường xã đã quyết liệt, mạnh mẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện đạt 15/16 chỉ tiêu. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước trên 20.700 tỷ đồng, tăng 9,6% so cùng kỳ, đạt 98,3% kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất ngành Thương mại – Dịch vụ ước gần 8.600 tỷ đồng, tăng 12,31% so cùng kỳ, đạt 100,8% kế hoạch; Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 95,8 triệu USD. Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp – Xây dựng ước hơn 10.600 tỷ đồng, tăng 8,2% so cùng kỳ, đạt 96,9% kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp – thủy sản hơn 1.513 tỷ đồng, đạt gần 100% kế hoạch. Tổng sản lượng khai thác hải sản ước gần 13.400 tấn, tăng 3,4% so cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước trên 770 tỷ đồng, trong đó, thu cân đối theo phân cấp ước gần 387 tỷ đồng, đạt 120,4% kế hoạch năm.

Công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh, việc hậu kiểm cấp phép xây dựng được quản lý chặt chẽ, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến; Triển khai ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng tự ý di dời lồng bè nuôi tôm tại khu vực biển Bình Sơn-Ninh Chử nhằm ổn định, phát triển nuôi thủy sản bền vững tại vùng đã quy hoạch, thân thiện môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường sinh thái, thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước và đảm bảo lợi ích chung của Thành phố và mỹ quan đô thị; Duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; Chi trả kịp thời các chế độ chính sách cho người có công; Công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông từ thành phố đến xã phường luôn được chú trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được nâng lên, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chủ động, thông tin tích cực trên Internet, mạng xã hội. Công tác kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp được chú trọng, công tác thẩm tra, xác minh, kết luận lịch sử chính trị phục vụ công tác cán bộ và kết nạp đảng viên đảm bảo. Phát huy vai trò, trách nhiệm và sự nêu gương của từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Trong năm, toàn đảng bộ đã kết nạp 149 đảng viên mới, công nhận 110 đảng viên chính thức, tiếp nhận và chuyển sinh hoạt đảng cho 428 trường hợp. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được quan tâm thực hiện thường xuyên hơn, có trọng tâm, trọng điểm hơn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính; kỷ luật, kỷ cương; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng, ban thành phố và phường, xã. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể thành phố theo phương châm “hướng về cơ sở”, chăm lo nhu cầu, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Tại hội nghị, các vị đại biểu đã tham gia thảo luận tại tổ nhằm đánh giá sâu kỹ kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 và phân tích những khó khăn, tồn tại, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Châu Thị Thanh Hà – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thực hiện trong năm tới, đó là: từng bước thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030”, trong đó tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trên lĩnh vực đất đai; Xây dựng Đảng thật sự trong sạch – vững mạnh; Phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo các chính sách an sinh xã hội; Quốc phòng – an ninh phải được giữ vững. Để thực được mục tiêu đó, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ phải được nâng lên, đặc biệt là phải tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên cơ sở thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó là: trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tiếp tục bám sát phương châm hành động của tỉnh. Các tổ chức cơ sở Đảng phải phát huy những kết quả đạt được, khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại; Bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Thành ủy để xây dựng chương trình, kế hoạch năm 2023 phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường các hoạt động giám sát, chú trọng đổi mới phương thức giám sát. Tranh thủ các nguồn vốn bổ sung của tỉnh, khai thác hiệu quả các nguồn lực từ đất đai, công sản tạo nguồn vốn chỉnh trang đô thị góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II, giai đoạn 2021 – 2025, đồng thời tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị và bảo vệ môi trường. Phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn để phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân kết hợp phát triển du lịch. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời phản ánh, chỉ đạo định hướng dư luận xã hội, làm tốt công tác tư tưởng của Đảng. Phát huy sức mạnh của lực lượng vũ trang trên địa bàn, tiếp tục duy trì công tác trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn. Khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phối kết hợp chặt chẽ với chính quyền làm tốt công tác dân vận, đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống./.

 

Tin liên quan

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm(22/02/2024 3:07 CH)

Thường trực Thành ủy làm việc với BCH Đảng bộ phường Bảo An(21/02/2024 2:57 CH)

Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng ủy phường Đô Vinh(20/02/2024 3:00 CH)

Đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đi thăm và chúc các cơ sở họ đạo Cao...(16/02/2024 4:18 CH)

ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÁT HUY KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, NỖ LỰC VƯỢT QUA KHÓ KHĂN,...(01/02/2024 4:28 CH)

Tin mới nhất

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm(22/02/2024 3:07 CH)

Thường trực Thành ủy làm việc với BCH Đảng bộ phường Bảo An(21/02/2024 2:57 CH)

Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng ủy phường Đô Vinh(20/02/2024 3:00 CH)

Đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đi thăm và chúc các cơ sở họ đạo Cao...(16/02/2024 4:18 CH)

ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÁT HUY KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, NỖ LỰC VƯỢT QUA KHÓ KHĂN,...(01/02/2024 4:28 CH)

30 người đang online
°