CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY PRTC (TỪ NGÀY 13/11 - 17/11/2023)

Đăng ngày 13 - 11 - 2023
Lượt xem: 59
100%

 


LICH TUAN TU 240.pdf

Tin liên quan

CHƯƠNG TRÌNH công tác của Thường trực Thành ủy (từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023)(04/12/2023 7:42 SA)

CHƯƠNG TRÌNH công tác của Thường trực Thành ủy (từ ngày 06/11 đến ngày 10/11/2023)(05/11/2023 7:21 SA)

CHƯƠNG TRÌNH công tác của Thường trực Thành ủy (từ ngày 30/10 đến ngày 05/11/2023)(29/10/2023 7:29 CH)

CHƯƠNG TRÌNH công tác của Thường trực Thành ủy (từ ngày 23/10 đến ngày 27/10/2023)(22/10/2023 7:46 SA)

CHƯƠNG TRÌNH công tác của Thường trực Thành ủy (từ ngày 16/10 đến ngày 20/10/2023)(15/10/2023 6:39 CH)

Tin mới nhất

CHƯƠNG TRÌNH công tác của Thường trực Thành ủy (từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023)(04/12/2023 7:42 SA)

CHƯƠNG TRÌNH công tác của Thường trực Thành ủy (từ ngày 06/11 đến ngày 10/11/2023)(05/11/2023 7:21 SA)

CHƯƠNG TRÌNH công tác của Thường trực Thành ủy (từ ngày 30/10 đến ngày 05/11/2023)(29/10/2023 7:29 CH)

CHƯƠNG TRÌNH công tác của Thường trực Thành ủy (từ ngày 23/10 đến ngày 27/10/2023)(22/10/2023 7:46 SA)

CHƯƠNG TRÌNH công tác của Thường trực Thành ủy (từ ngày 16/10 đến ngày 20/10/2023)(15/10/2023 6:39 CH)

35 người đang online
°