Dự án môi trường bền vững thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - giai đoạn 2

Đăng ngày 18 - 01 - 2022
Lượt xem: 266
100%

Dự án môi trường bền vững thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là một trong những công trình trọng điểm, quan trọng, thuộc Dự án môi trường bền vững của các thành phố duyên hải Miền Trung, có quy mô lớn, phạm vi thực hiện đầu tư trên địa bàn 16 phường, xã, với vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) là 75,25 triệu USD và nguồn ngân sách đầu tư của trung ương và tỉnh. Mục tiêu của dự án là cải thiện việc tiêu thoát nước mưa và giảm số điểm bị ngập úng cục bộ trong khu dân cư; tăng cường khả năng thu gom, xử lý nước thải, mở rộng giao thông nội thành, góp phần cải thiện môi trường nước, đất và không khí; Nhân dân sẽ được tiếp cận sử dụng các dịch vụ vệ sinh môi trường công cộng,... nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân và xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm xanh - sạch - đẹp, trở thành đô thị thông minh.

 

Kết thúc thực hiện kế hoạch giai đoạn 1 (30% của dự án), các hộ gia đình, cá nhân, đơn vị có dự án đi qua đã đồng tình, ủng hộ, hợp tác, chung tay cùng với chính quyền thành phố thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng của dự án như một số hộ ở hạng mục Khu tái định cư Phan Đăng Lưu, hạng mục Kênh THỊ, hạng mục Kênh Nhị Phước đoạn NP3 - NP4, hạng mục Kênh Chà Là... Tuy nhiên, tiến độ thực hiện vẫn còn rất chậm, chưa hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, một phần do nguyên nhân ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài, nhưng nguyên nhân chủ quan chính là nhiều hộ gia đình, cá nhân chưa thấy được tầm quan trọng của dự án, chưa tự nguyện thực hiện các chính sách về đất đai của Nhà nước để thực hiện các dự án công ích phục vụ nâng cao đời sống Nhân dân địa phương, nên tiến độ công tác giải phóng mặt bằng để thi công dự án bị chậm trễ. 
Để tiếp tục triển khai thực hiện Dự án môi trường bền vững thành phố giai đoạn 2 (70% của dự án), từ nay đến ngày 31/3/2022, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm phải hoàn thành giải phóng mặt bằng 564.605m; trong đó có 1.043 hộ gia đình, cá nhân và 30 đơn vị, tổ chức bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất, trong đó có nhiều hộ phải di dời để bàn giao mặt bằng cho Ban Xây dựng năng lực tỉnh đầu tư xây dựng 07 dự án, gồm: Xây dựng hồ điều hòa Đông Hải; hồ điều hòa Trung tâm; mở rộng và kéo dài đường Huỳnh Thúc Kháng; nâng cấp các đoạn còn lại của kênh Tấn Tài, Kênh Chà Là, Kênh Nhị Phước, Hệ thống thoát nước cấp 2, 3 và nâng cấp, cải tạo nhà máy xử lý nước thải thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Cụ thể như sau: 
1. Đối với Hạng mục Kênh Đông Nam thuộc phường Tấn Tài và phường Mỹ Hải: phường Tấn Tài có 45 hộ gia đình, phường Mỹ Hải có 38 hộ gia đình và 01 đơn vị UBND phường Mỹ Hải với diện tích đất thu hồi là 78.260 m. 
2. Đối với Hạng mục Kênh Tấn Tài (đoạn TT1) thuộc phường Bảo An và ph trờng Phước Til: phường Bảo An có 57 hộ gia đình, phường Phước Mỹ có 237 hộ gia đình và 03 đơn vị, tổ chức là Chùa Diệu An, UBND phường Bảo An và UBND phường Phước Mỹ với diện tích đất thu hồi là 58.038 m. 
3. Đối với Hạng lục Kênh Tấn Tài (đoạn TT3) thuộc phường Phủ Hà và phường Mỹ Huang: phường Phú Hà có 120 hộ gia đình, phường Mỹ Hương có 39 hộ gia đình và 08 đơn vị, tổ chức là UBND phường Phú Hà, UBND phường Mỹ Hương, Công ty Cổ phần kinh doanh tổng hợp Ninh Thuận, Trụ sở HĐND tỉnh, UBND thành phố, Trụ sở khu phố 3 phường Phủ Hà, Chùa Diệu Nghiêm và CLB Hội người cao tuổi thành phố với diện tích đất thu hồi là 15.252 m2. 
4. Đối với Hạng mục Kênin Tấn Tài (đoạn TT5) thuộc phường Tấn Tài: Có 24 hộ gia đình, 02 tổ chức là Giáo xứ Tấn Tài và UBND phường Tấn Tài với diện tích đất thu hồi là 5.497 m. 
5. Đối với Hạng mục Kênh Tấn Tài (đoạn TT4 - TT6) thuộc phưởng Kinh Dinh, pin tưởng Tấn Tài: phường Kinh Dinh có 46 hộ gia đình, phường Tấn Tài 30 hộ gia đình và 02 đơn vị là UBND phường Kinh Dinh và UBND phường Tân Tại với diện tích đất thu hồi là 6.908 m. 
6. Đối với Hạng mục Đường Huỳnh Thúc Kháng thuộc phường Phước Mỹ: Có 112 hộ gia đình và 01 đơn vị UBND phường Phước Mỹ với diện tích đất thu hồi là 18.577 m. 
7. Đối với Hạng mục Kênh Nhị Phước (đoạn NP1 - NP2) thuộc phường Kinh Dinh và phường Tấn Tài: phường Kinh Dinh có 23 hộ gia đình, phường Tấn Tài có 21 hộ gia đình và 09 đơn vị, tổ chức là Công ty Công trình công cộng thành phố, Ngân hàng Á Châu, Trụ sở Khối liên cơ quan thành phố, Trường Tiểu học Tấn Tài 3, UBND phường Tấn Tài, Trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cơ sở Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và UBND phường Tấn Tài với diện tích đất thu hồi là 10.166 m. 
8, Đối với Hạng mục Kênh Chà Là (đoạn CL4 - CL5) thuộc phường Mỹ Hải, phường Mỹ Đông và phường Tấn Tài: phường Mỹ Hải có 100 hộ gia đình, phường Mỹ Đông có 140 hộ gia đình, phường Tấn Tài có 01 hộ gia 
đình và 03 đơn vị là UBND phường Tấn Tài, UBND phường Mỹ Hải và UBND phường Mỹ Đông với diện tích đất thu hồi là 97.763 m2. 
9. Đối với Hạng mục Hồ điều hòa Trung tâm thuộc phường Mỹ Bình: Có 309 hộ gia đình với diện tích đất thu hồi là 223.892 m2. 
10. Đối với Hạng mục Hồ điều hòa Đông Hải thuộc phường Đông Hải: Có 67 hộ gia đình và 01 đơn vị UBND phường Đông Hải với diện tích đất thu hồi là 50.247 m. 
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đề nghị các đơn vị, tổ chức, hộ gia đình nằm trong vùng dự án phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì cộng đồng, vì những điều tốt đẹp chung cho toàn xã hội; hãy tích cực phối hợp với ngành chức năng, chính quyền địa phương hợp tác, cùng nhau đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật Nhà nước về đất đai để sớm đưa dự án hoàn thành đúng kế hoạch và chung sức, chung lòng xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại! 

Tin liên quan

Thành phố PRTC tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị và xây dựng (23/02/2022 2:56 CH)

Tin mới nhất

Thành phố PRTC tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị và xây dựng (23/02/2022 2:56 CH)

Danh mục sử dụng các tuyến đường trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ban hành kèm theo...(27/10/2021 6:06 CH)

Chung tay thực hiện Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Tp. Phan Rang...(16/07/2021 6:17 CH)

Thành phố đẩy mạnh thực hiện công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn(28/05/2021 8:48 CH)

Thành phố tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển đô thị(28/04/2021 8:39 CH)

8 người đang online
°