Ban biên tập trang thông tin điện tử Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Đăng ngày 31 - 01 - 2022
Lượt xem: 150
100%

Quyết định số 3061/QĐ - UBND ngày 24/08/2021, thay thế Quyết định 2586/QĐ - UBND ngày 08/08/2020 của UBND thành phố PRTC

 


Email: bbtwebprtc@gmail.com,
bbtwebprtc@ninhthuan.gov.vn

 

Điện thoại: 02593.822577

 

Tin liên quan

THÀNH ỦY PR-TC NHIỆM KỲ 2020 - 2025 (10/05/2022 10:20 SA)

Mặt trận và các Hội, đoàn thể(18/02/2022 8:22 SA)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2021 - 2026(07/02/2022 8:11 SA)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2021 - 2026(06/02/2022 4:01 CH)

Mặt trận và các Hội, đoàn thể(05/02/2022 3:44 CH)

Tin mới nhất

THÀNH ỦY PR-TC NHIỆM KỲ 2020 - 2025 (10/05/2022 10:20 SA)

QĐ về việc phân công Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khóa XII,...(24/02/2022 10:30 SA)

Phân công nhiệm vụ Ban biên tập(24/02/2022 8:00 SA)

Mặt trận và các Hội, đoàn thể(18/02/2022 8:22 SA)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2021 - 2026(07/02/2022 8:11 SA)

3 người đang online
°