Mặt trận và các Hội, đoàn thể

Đăng ngày 05 - 02 - 2022
Lượt xem: 168
100%

 

 

        Ủy ban MTTQVN Thành phố

CQ: 02593.823379

Email: uybanmattranprtc@gmail.com

          Hội LHPN thành phố

CQ: 02593.822538, 02593.836629

Email: hoipnpr@yahoo.com.vn

          Hội Cựu chiến binh Thành phố

CQ: 02593.822752

 

          Hội Nông dân thành phố

CQ: 02593.523221; 02593.523119

Email: hoinongdantpprtc@gmail.com

          Đoàn TNCSHCM Thành phố

CQ: 02593.823364

Email: thanhdoanprtc@gmail.com

          Liên đoàn lao động thành phố

CQ: 02593.822603

Email: congdoanthanhpho287@gmail.com

Tin liên quan

THÀNH ỦY PR-TC NHIỆM KỲ 2020 - 2025 (10/05/2022 10:20 SA)

Mặt trận và các Hội, đoàn thể(18/02/2022 8:22 SA)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2021 - 2026(07/02/2022 8:11 SA)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2021 - 2026(06/02/2022 4:01 CH)

Các phòng ban chức năng(04/02/2022 3:44 CH)

Tin mới nhất

THÀNH ỦY PR-TC NHIỆM KỲ 2020 - 2025 (10/05/2022 10:20 SA)

QĐ về việc phân công Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khóa XII,...(24/02/2022 10:30 SA)

Phân công nhiệm vụ Ban biên tập(24/02/2022 8:00 SA)

Mặt trận và các Hội, đoàn thể(18/02/2022 8:22 SA)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2021 - 2026(07/02/2022 8:11 SA)

3 người đang online
°