Thành ủy PR-TC

100%

Thành ủy Phan Rang – Tháp Chàm nhiệm kỳ 2020 - 2025

       Bí thư: Đồng chí Châu Thị Thanh Hà

       Phó Bí thư – Chủ tịch UBND thành phố:  Đồng chí Bùi Văn Phú                   

       * Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang – Tháp Chàm nhiệm kỳ  2020 - 2025 :

       1. Đồng chí Châu Thị Thanh Hà - UVTV Tỉnh uỷ - Bí thư  

       2. Đồng chí Bùi Văn Phú             - Phó Bí thư - CT. UBND thành phố

       3. Đồng chí  Kiều Như Nguyên   

       4. Đồng chí Trần Minh Thái 

       5Đồng chí Đỗ Thị Lan Chi 

       6. Đồng chí Đặng Quốc Thịnh 

       7 Đồng chí  Huỳnh Phương Nam

       8. Đồng chí Võ Vĩnh Long

       9. Đồng chí  Nguyễn Đình Thuận Hải

        10. Đồng chí Võ Quang Trung

        11. Đồng chí Trần Thanh Minh

        12. Đồng chí Nguyễn Huy Trân

Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025

  1. Đồng chí Huỳnh Phương Nam – Chủ nhiệm
  2. Đồng chí Lê Công Nhượng – Phó chủ nhiệm
  3. Đồng chí Mai Tấn Hùng – Phó chủ nhiệm
  4. Đồng chí Đặng Phú Khánh – Uỷ viên
  5. Đồng chí Nguyễn Thị Mai Sơn – Uỷ viên
  6. Đồng chí Đặng Quốc Thịnh – Uỷ viên kiêm chức
  7. Đồng chí Lê Chí Hiền – Uỷ viên kiêm chức

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025,

1.Đồng chí Châu Thị Thanh Hà

2.Đồng chí Bùi Văn Phú 

3.Đồng chí Kiều Như Nguyên

4.Đồng chí Trần Minh Thái 

5.Đồng chí Đỗ Thị Lan Chi 

6.Đồng chí Đặng Quốc Thịnh

7.Đồng chí Huỳnh Phương Nam

8.Đồng chí Võ Vĩnh Long 

9.Đồng chí Nguyễn Đình Thuận Hải

10.Đồng chí Võ Quang Trung 

11.Đồng chí Trần Thanh Minh 

12.Đồng chí Nguyễn Huy Trân

13.Đồng chí Trần Ngọc Quang

14.Đồng chí Vũ Thị Minh Ánh

15.Đồng chí Nguyễn Thế Chính

16.Đồng chí Dương Đăng Chương

17.Đồng chí Nguyễn Anh Đức

18.Đồng chí Võ Xuân Hà

19.Đồng chí Nguyễn Xuân Hảo

20.Đồng chí Lê Chí Hiền

21.Đồng chí Lê Phi Hồng

22.Đồng chí Nguyễn Tấn Huân

23.Đồng chí Lê Văn Hùng

24.Đồng chí Trần Thị Hường

25.Đồng chí Trần Quốc Huy 

26.Đồng chí Trịnh Xuân Khải

27.Đồng chí Nguyễn Huệ Khanh

28.Đồng chí Đậu Thị Lam 

29.Đồng chí Lê Hoài Nam 

30.Đồng chí Lê Đình Nguyên

31.Đồng chí Phạm Đình Thị Minh Nguyệt

32.Đồng chí Nguyễn Phương Nhân

33.Đồng chí Lê Công Nhượng 

34.Đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn

35.Đồng chí Nguyễn Hữu Quỳnh

36.Đồng chí Hồ Nam Sơn

37.Đồng chí Nguyễn Thanh Sương

38.Đồng chí Trần Thị Thủy

39.Đồng chí Đào Huyền Trung

40.Đồng chí Bùi Thị Út

54 người đang online
°