CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PRTC NHIỆM KỲ 2021 - 2026

CHÂU THỊ THANH HÀ
BÙI VĂN PHÚ
KIỀU NHƯ NGUYÊN
TRẦN MINH THÁI
NGUYỄN NGỌC ẨN
NGUYỄN VĂN HIỂN
TRẦN THỊ HƯỜNG
LÊ ĐÌNH NGUYÊN
TRỊNH XUÂN KHẢI
ĐẬU THỊ LAM
MAI HUỆ ANH ĐÀI
MAI GIA BẢO
NGUYỄN THỊ HOA
NGUYỄN HUY TRÂN
NGUYỄN THỊ NHƯ THỦY
ĐỖ THỊ LAN CHI
NGUYỄN ĐỨC THẮNG
LÊ THỊ THU THẢO
LÊ HOÀI NAM
NGUYỄN XUÂN THỦY
LÊ QUÝ LUÂN
NGUYỄN VĂN SƠN
NGUYỄN THẾ CHÍNH
TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT
LÊ THỊ THU NGA
VO QUANG TRUNG
HUỲNH DŨNG
NGUYỄN ANH ĐỨC
HUỲNH PHƯƠNG NAM
ĐẶNG QUỐC THỊNH
TRẦN THỊ HỒNG PHÚC
TRƯƠNG VINH QUANG
PHẠM ĐÌNH THỊ MINH NGUYỆT
NGUYỄN LÂM XUÂN THOA
VÕ VĨNH LONG
PHẠM QUỐC TRIỆU
ĐÀO HUYỀN TRUNG
TRẦN THỊ THÁI VÂN
TRÀN THANH MINH
VÕ XUÂN HÀ
ĐẶNG THỊ HỒNG ĐÀO
HÁN VĂN TRƯỜNG
HỒ THỊ XUÂN THU
NGUYỄN PHƯƠNG NHÂN
NGUYỄN TẤN HUÂN
NGUYỄN THỊ THANH THỦY
NGUYỄN VĂN DŨNG (THÍCH THÔNG TÁNH)
LE VĂN HOAN
TRẦN NGỌC MINH
TRẦN THỊ KIM LIÊN
TRẦN THỊ ÚT
VÕ THỊ HỒNG LIÊN
MAI MẠNH HÙNG
NGUYỄN THỊ MINH LUYỆN