Ban biên tập trang thông tin điện tử Thành phố

100%

Quyết định số 3061/QĐ - UBND ngày 24/08/2021, thay thế Quyết định 2586/QĐ - UBND ngày 08/08/2020 của UBND thành phố PRTC
 
 


Email: bbtwebprtc@gmail.com,
bbtwebprtc@ninhthuan.gov.vn

 

Điện thoại: 02593.822577

8 người đang online
°