Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 51/TB-UBND
Ngày ban hành 01/02/2024
Trích yếu Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phú tại Hội nghị triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 năm 2024
Cơ quan ban hành UBND TP.PRTC
Lĩnh vực
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm TB 51T(02.02.2024_08h05p45)_signed.pdf
78 người đang online
°