LỊCH TUẦN THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND (từ ngày 05/02/2024 đến 16/02/2024)

Đăng ngày 05 - 02 - 2024
Lượt xem: 111
100%

 


lich-tuan-cua-HDND-UBND-05-16-02(04.02.2024_15h05p47)_signed.pdf

Tin liên quan

LỊCH TUẦN THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND (từ ngày 26/02/2024 đến 01/03/2024)(26/02/2024 8:03 SA)

LỊCH TUẦN THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND (từ ngày 19/02/2024 đến 23/02/2024)(19/02/2024 7:50 SA)

CHƯƠNG TRÌNH công tác của Thường trực Thành ủy (từ ngày 22/01 đến ngày 26/01/2024)(21/01/2024 4:07 CH)

LỊCH TUẦN THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND (từ ngày 15/01/2024 đến 19/01/2024)(15/01/2024 8:01 SA)

LỊCH TUẦN THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND (từ ngày 08/01/2024 đến 12/01/2024)(08/01/2024 7:45 CH)

Tin mới nhất

LỊCH TUẦN THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND (từ ngày 26/02/2024 đến 01/03/2024)(26/02/2024 8:03 SA)

LỊCH TUẦN THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND (từ ngày 19/02/2024 đến 23/02/2024)(19/02/2024 7:50 SA)

CHƯƠNG TRÌNH công tác của Thường trực Thành ủy (từ ngày 22/01 đến ngày 26/01/2024)(21/01/2024 4:07 CH)

LỊCH TUẦN THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND (từ ngày 15/01/2024 đến 19/01/2024)(15/01/2024 8:01 SA)

LỊCH TUẦN THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND (từ ngày 08/01/2024 đến 12/01/2024)(08/01/2024 7:45 CH)

20 người đang online
°