Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: Công tác xây dựng xã hội học tập năm 2023 tiếp tục được duy trì .

Đăng ngày 08 - 01 - 2024
Lượt xem: 101
100%

Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học – kỹ thuật của tỉnh, phía Bắc giáp huyện Ninh hải, phía Nam giáp huyện Ninh Phước, phía Tây giáp Huyện Ninh Sơn và phía Đông giáp biển Đông; có diện tích tự nhiên 7.917,08 h, với 15 phường và 01 xã, gồm 115 thôn, khu phố; hiện nay dân số thành phố có gần 170.000 người. Trong những năm gần đây tình hình kinh tế - xã hội thành phố có những bước phát triển, hạ tầng kỹ thuật đô thị ngày càng được đầu tư phát triển và khởi sắc, diện mạo thành phố ngày càng phát triển khang trang, đời sống của cán bộ và nhân dân từng bước được nâng lên.

 

         

Theo báo cáo, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đánh giá kết quả triển khai công tác xây dựng xã hội học tập năm 2023 có nhiều thuận lợi như: Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được Đảng bộ thành phố tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo và triển khai đồng bộ. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng thành phố “thành phố học tập”; chú trọng công  tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, nâng cáo nhận thức của Nhân dân về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời đối với nâng cao chất lượng  nguồn nhân lực, góp phần phát tiển kinh tế- văn hóa – xã hội của thành phố Phan Rang –Tháp Chàm.

Các ban ngành đoàn thể thành phố luôn chủ động tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền trong Nhân dân, đổi mới bằng nhiều hình thức để các hộ gia đình, người dân nhận thức rõ về sự cần thiết, tầm quan trọng của việc xây dựng xã hội học tập, xem đây là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân: mỗi người dân nâng cao nhận thức thực hiện tốt nhiệm vụ học tập suốt đời, nâng cao dân trí, chuyên môn, nghề nghiệp. Nhận thức về chủ trương và nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập trong cấp ủy Đảng, chính quyền đại phương, trong đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực.

 Trong năm 2023, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đạt được một số kết quả đáng kể như: Tổ chức tốt Tuần lễ hưởng ứng “Học tập suốt đời” với Chủ đề: “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số” từ ngày 02/10/2023 – 08/10/2023. Có 100% đơn vị trực thuộc thành phố tham gia hưởng ứng.

Trên địa bàn thành phố hiện có 16 trung tâm học tập cộng đồng đã tổ chức thực hiện sáp nhập Trung tâm học tập cộng đồng vời trung tâm văn hóa xã theo phương thức “Hai trong một”. Đến nay đã hoàn thiện và đi vào hoạt động nề nếp.

Xây dựng mới 127 phòng học từ nguồn kinh phí xây dựng tập trung của UBND tỉnh và UBND thành phố. Sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ năm học 2023 – 2024 với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng từ nguồn kinh phí tự chủ.Sửa chữa 08 trường gồ 48 phòng học và xây mới cổng tường rào với tổng kinh phí 06 tỷ đồng từ nguồn kinh phí UBND thành phố kết dư.

Kết quả thực hiện công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục năm 2023: Mầm non: có 16/16 phường xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 5 tuổi , dạt tỷ lệ 100%; Tiểu học: có 16/16 phường , xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, tỷ lệ 100%;Trung học cơ sở: 16/16 đơn vị đạy chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở, đạt tỷ lệ 100%. Toàn thành phố có 16/16 phường, xã đạt chuẩn xóa mù chữ

Phòng giáo dục và đào tạo phối hợp với Hội khuyến học thành phố triển khai, xây dựng mô hình học tập gắn kế với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Phối hợp các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan truyền thông để tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực hơn nữa đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; kịp thời biểu dương những gương sáng tự học để lập thân, lập nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tăng trưởng kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới. Lấy phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập. Tuyên dương, nhân rộng các mô hình hay, có hiệu quả trong triển khai thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phong trào học tập suốt đời luôn gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, phong trào xây dựng nông thôn mới; tham gia vận động kế hoạch giải phóng mặt bằng dự án môi trường bền vững, di dời lồng bè quy định, văn minh đô thị của mỗi địa phương thuộc Thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giáo dục, khuyến học, về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Kết quả cụ thể:16/16 đơn vị phường xã, 43/43 đơn vị trường học tổ chức phát động tuyên truyền. 105 Chi hội đạt loại tốt tỉ lệ 29,24%; 164 đạt khá tỉ lệ 45,68% và 90 đạt yêu cầu tỉ lệ 25,06%. Có 07 ban hoạt động tốt 9,21%; 49 ban loại khá 64,47%; 20 ban trung bình 26,32%. Hội cơ sở đạt tỷ lệ xuất sắc 09 hội tỉ lệ 39,13%, 12 hội cơ sở đạt tiên tiến tỉ lệ 52,17% và 2 hội cơ sở đạt yêu cầu tỉ lệ 8,69%. Kết quả kiểm tra đánh giá “ các mô hình học tập” theo Quyết định số 448/QĐ- KHVN, ngày 10/11/2015 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tính đến tháng 12/2023, toàn thành phố: Gia đình học tập đạt 65,49%; Dòng họ học tập đạt 76,19%;Cộng đồng học tập đạt 72,17%; Đơn vị học tập đạt 96%; Công dân học tập đạt 31,73 so với đăng ký.

Năm 2024 thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 4556/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giao đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Chỉ thị số 16-CT/TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Đổi mới hoạt động thư viện trường học, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, nhằm khuyến khích học sinh đọc sách, rèn luyện thói quen đọc sách góp phần phát triển văn hóa đọc. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển giáo dục của Nghị quyết Đảng bộ thành phố.

Quỳnh Anh

 

Tin liên quan

Thành phố PRTC phát động tết trồng cây năm 2024(24/02/2024 4:48 CH)

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐIỀN KINH HỌC SINH PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ PHAN RANG- THÁP CHÀM LẦN THỨ XV, NĂM HỌC...(26/01/2024 8:26 SA)

KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐIỀN KINH HỌC SINH PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM LẦN THỨ XV, NĂM HỌC...(06/01/2024 2:29 CH)

Hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững...(03/01/2024 2:25 CH)

NHỮNG HÌNH ẢNH KHAI MẠC CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM 2023 (30/12/2023 4:14 CH)

Tin mới nhất

Thành phố PRTC phát động tết trồng cây năm 2024(24/02/2024 4:48 CH)

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐIỀN KINH HỌC SINH PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ PHAN RANG- THÁP CHÀM LẦN THỨ XV, NĂM HỌC...(26/01/2024 8:26 SA)

KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐIỀN KINH HỌC SINH PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM LẦN THỨ XV, NĂM HỌC...(06/01/2024 2:29 CH)

Hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững...(03/01/2024 2:25 CH)

NHỮNG HÌNH ẢNH KHAI MẠC CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM 2023 (30/12/2023 4:14 CH)

117 người đang online
°