Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 12 - 09 - 2023
Lượt xem: 25
100%

Công tác gia đình trên địa bàn tỉnh thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp của các Sở ban ngành và Đoàn thể. Từ đó, đã tạo điều kiện để công tác gia đình ngày càng được quan tâm đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

 

      

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động về công tác gia đình trong giai đoạn hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch 467/KH-UBND ngày 14/02/2023 về việc triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng và các thành viên trong gia đình về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, từ những kết quả đạt được, công tác gia đình hiện nay thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, tồn tại trong việc triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chưa phát huy hết vai trò của cộng đồng và chưa thật sự đầu tư nguồn lực cho công tác xây dựng gia đình. Bên cạnh đó cũng chưa có giải pháp đồng bộ, kịp thời để phòng ngừa, ngăn chặn tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, lối sống thực dụng, thông tin tiêu cực trên internet và mạng xã hội tới gia đình. Chưa xử lý triệt để tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em...; Sự phối hợp giữa gia đình với nhà trường và xã hội trong định hướng giá trị giáo dục, đạo đức và lối sống cho trẻ em rất còn hạn chế.

Do vậy, để công tác gia đình được nâng cao chất lượng hoạt động trong giai đoạn hiện nay cần quan tâm, định hướng phù hợp ở một số khía cạnh như : Cán bộ, đảng viên tiếp tục nêu gương và vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc; Các địa phương, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, nề nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo vào những dịp Ngày gia đình Việt nam; Các Sở ban ngành, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên.. cần có nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động đề cao vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ cả về mặt tình cảm, kiến thức, thể chất, đạo đức giúp cho trẻ em có nhận thức đúng đắn về gia đình, về trách nhiệm, nghĩa vụ bản thân trong các việc liên quan đến gia đình để hình thành thói quen tốt và hành vi đúng đắn cho đến khi trưởng thành.

Đồng thời công tác chú trọng thực hiện bình đẳng giới và các quy định pháp luật về gia đình để khắc phục dần các biểu hiện chưa lành mạnh trong gia đình. Cần lên án những biểu hiện tiêu cực trong gia đình, nhất là tình trạng bạo hành, bất bình đẳng giới; trong đó cần gắn trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác tuyên truyền, vận động người thân, cộng đồng nơi cư trú thực hiện các nghĩa vụ cá nhân vào công tác chung xây dựng gia đình. Cần chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác gia đình trong tình hình mới đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân thông qua việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền. Tăng cường tổ chức các hoạt động gia đình với quy mô cấp huyện, quan tâm các hoạt động gia đình có quy mô cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo công tác gia đình cũng cần chủ động xây dựng kế hoạch, duy trì việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Tin liên quan

UBND thành phố PRTC tổ chức đêm hội trăng rằm cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn(28/09/2023 9:33 SA)

Đồng chí Phạm Văn Hậu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến...(28/09/2023 3:30 CH)

Thành phố PRTC tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn thành phố Phan...(28/09/2023 3:10 CH)

Ủy ban MTTQVN Thành phố PR-TC phối hợp với Trung tâm công tác xã hội tỉnh tổ chức đêm Hội trăng...(28/09/2023 2:59 CH)

Đồng chí Châu Thị Thanh Hà - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố vui trung thu...(26/09/2023 3:08 CH)

Tin mới nhất

UBND thành phố PRTC tổ chức đêm hội trăng rằm cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn(28/09/2023 9:33 SA)

Đồng chí Phạm Văn Hậu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến...(28/09/2023 3:30 CH)

Thành phố PRTC tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn thành phố Phan...(28/09/2023 3:10 CH)

Ủy ban MTTQVN Thành phố PR-TC phối hợp với Trung tâm công tác xã hội tỉnh tổ chức đêm Hội trăng...(28/09/2023 2:59 CH)

Đồng chí Châu Thị Thanh Hà - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố vui trung thu...(26/09/2023 3:08 CH)

59 người đang online
°