Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội, Phó Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 29 - 08 - 2023
Lượt xem: 30
100%

 


TT 13(29.08.2023_15h37p14)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kết luận của HĐND thành phố tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ hoạt động HĐND thành phố khoá XII,...(05/12/2023 1:54 CH)

Về việc đăng ký nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026(30/11/2023 2:26 CH)

KỲ HỌP THỨ 14, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PRTC KHÓA XII(24/11/2023 5:24 CH)

BÁO CÁO THẨM TRA Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách thành phố năm 2023(24/11/2023 8:40 SA)

BÁO CÁO THẨM TRA Đề nghị phê duyệt Phương án phân bổ bổ sung, điều chỉnh kinh phí sự nghiệp và...(24/11/2023 8:39 SA)

7 người đang online
°