Thông tư số 55/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 15 - 08 - 2023
Lượt xem: 146
100%

 


55-btc.pdf

Tin liên quan

Triển khai thực hiện hoạt động " Cải thiện dinh dưỡng" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm...(19/04/2023 4:33 CH)

CV về việc triển khai vận động Quỹ "Vì người nghèo" thành phố năm 2023 (16/03/2023 1:51 CH)

Thực hiện công tác giảm nghèo và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023 trên...(08/03/2023 2:48 CH)

Tin mới nhất

THÀNH PHỐ PRTC CHĂM LO CHO NGƯỜI NGHÈO, KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU(30/11/2023 3:49 CH)

Thành phố Phan Rang - tháp Chàm: Kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 (02/11/2023 3:23 CH)

Phường Đài Sơn với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững(19/09/2023 9:30 SA)

HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 9 THÁNG NĂM 2023(14/09/2023 3:05 CH)

Thành phố PRTC tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023(14/09/2023 3:03 CH)

28 người đang online
°