TỔ CÔNG TÁC CỦA TỈNH LÀM VIỆC VỚI THÀNH PHỐ PRTC VỀ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ CÔNG

Đăng ngày 27 - 07 - 2023
Lượt xem: 59
100%

Chiều ngày 27/7, Tổ công tác của UBND tỉnh do đồng chí Lê Kim Hoàng – Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư làm Tổ trưởng cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã có buổi làm việc với thành phố PRTC để nắm bắt tình hình thực hiện, phân bổ và giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm 2023. Tiếp và làm việc với Tổ công tác có đồng chí Châu Thị Thanh Hà - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Thành Phú – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Kiều Như Nguyên – UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện 02 ban của HĐND thành phố; lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thành phố PRTC.

 

 

Năm 2023, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch 225 về triển khai thực hiện Chỉ thị 45-CT/TU, ngày 22/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và 16 phường xã thuộc UBND thành phố. UBND thành phố đã chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng theo tinh thần Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư công; Thường xuyên kiểm tra thực địa, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, nhất là các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, vướng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; Tổ chức rà soát phân bổ vốn phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, kéo dài; Tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ tích cực của Trung ương, Tỉnh để tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư để nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công thành phố năm 2023 là trên 179 tỷ đồng. Tiến độ giải ngân đến cuối tháng 6 gần 96,5 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch năm, trong đó, nguồn vốn được UBND tỉnh giao đã giải ngân hơn 58 tỷ đồng, đạt 73,3% kế hoạch năm.

Đối với 02 chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới, UBND thành phố cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn 16 phường xã trên địa bàn triển khai thực hiện đúng mục tiêu, đối tượng, đa dạng hóa sinh kế, phát triển các mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; truyền thông và giảm nghèo về thông tin…6 tháng đầu năm nay, thành phố đã giải ngân hơn 6.500 triệu đồng, đạt 53,4% kế hoạch năm, trong đó tỷ lệ giải ngân vốn cao nhất là Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo bền vững, đã giải ngân 1.929 triệu đồng, đạt 70,11% kế hoạch năm. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện tại xã Thành Hải, 6 tháng đầu năm đã giải ngân 1.280 triệu đồng, đạt 35,1% kế hoạch.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các đồng chí trong Tổ công tác của tỉnh, lãnh đạo UBND thành phố và các phòng, ban chuyên môn của thành phố thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ cũng như hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt 100% kế hoạch, đồng chí Châu Thị Thanh Hà – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của các Sở, ngành của tỉnh đối với thành phố thời gian qua, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, đồng hành từ các Sở, ngành của tỉnh trong quá trình xây dựng, phát triển của thành phố thời gian tới, nhất là trên lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường, Quy hoạch đô thị, hạ tầng giao thông, sớm thực hiện công trình cổng chào 02 đầu vào thành phố, đầu tư nâng cấp cảng cá Đông Hải, đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục – đào tạo…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Kim Hoàng – Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư biểu dương những nổ lực của thành phố trong 6 tháng đầu năm, đồng thời ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của thành phố. Để hoàn thành tốt công tác đầu tư công năm 2023 và 02 hương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững, đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư đề nghị thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn; Quan tâm công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch; Ưu tiên vốn quyết toán các công trình, dự án đã hoàn thành; Thực hiện đúng các quy trình, thủ tục trong công tác đấu thầu, tránh để chậm trễ, sai sót dẫn đến tranh chấp kéo dài. Đối với các Sở, ngành của tỉnh, đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư đề nghị phối hợp chặt chẽ với thành phố để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chung, nhất là hỗ trợ về mặt chuyên môn trong công tác lập quy hoạch, quyết toán các dự án thuộc 02 chương trình mục tiêu quốc gia…đồng chí đặc biệt nhấn mạnh các ngành liên quan của tỉnh sớm hỗ trợ thành phố thực hiện các công trình cấp thiết trong năm 2023 như: cổng chào 02 đầu vào thành phố, nạo vét cảng cá Đông Hải, đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục – đào tạo…

Thanh Tâm – Xuân Thoa 

Tin liên quan

CHƯƠNG TRÌNH XÉT, TÔN VINH “DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA KINH DOANH VIỆT NAM” NĂM 2023(25/08/2023 2:46 CH)

THÀNH PHỐ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH 7 THÁNG ĐẦU NĂM(26/07/2023 8:24 CH)

UBND THÀNH PHỐ CẤP MỚI 116 GIẤY PHÉP KINH DOANH TRONG THÁNG 7(26/07/2023 8:23 CH)

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp...(18/07/2023 9:31 SA)

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất,...(10/07/2023 8:13 SA)

Tin mới nhất

CHƯƠNG TRÌNH XÉT, TÔN VINH “DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA KINH DOANH VIỆT NAM” NĂM 2023(25/08/2023 2:46 CH)

THÀNH PHỐ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH 7 THÁNG ĐẦU NĂM(26/07/2023 8:24 CH)

UBND THÀNH PHỐ CẤP MỚI 116 GIẤY PHÉP KINH DOANH TRONG THÁNG 7(26/07/2023 8:23 CH)

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp...(18/07/2023 9:31 SA)

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất,...(10/07/2023 8:13 SA)

91 người đang online
°