UBND THÀNH PHỐ CẤP MỚI 116 GIẤY PHÉP KINH DOANH TRONG THÁNG 7

Đăng ngày 26 - 07 - 2023
Lượt xem: 44
100%

 

Với dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội, ngay từ đầu năm 2023, UBND thành phố PRTC đã tiếp tục thực hiện các giải pháp kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động nhằm khuyến khích hình thành và phát triển các kênh phân phối lớn, mở rộng hệ thống bán lẻ, tiếp tục đẩy mạnh chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Đưa hàng việt về nông thôn”; tăng cường công tác quản lý thị trường, triển khai các biện pháp ổn định thị trường và kiềm chế lạm phát, góp phần cải thiện cơ chế chính sách, hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

 Trong 6 tháng đầu năm, UBND thành phố đã cấp 478 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó cấp mới cho 428 hộ với tổng vốn kinh doanh gần 91 tỷ đồng. Riêng trong tháng 7, UBND đã cấp thêm 139 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó, cấp mới cho 116 hộ kinh doanh cá thể với tổng vốn kinh doanh hơn 17 tỷ đồng.  

Thanh Tâm

Tin liên quan

CHƯƠNG TRÌNH XÉT, TÔN VINH “DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA KINH DOANH VIỆT NAM” NĂM 2023(25/08/2023 2:46 CH)

TỔ CÔNG TÁC CỦA TỈNH LÀM VIỆC VỚI THÀNH PHỐ PRTC VỀ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ CÔNG(27/07/2023 8:45 SA)

THÀNH PHỐ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH 7 THÁNG ĐẦU NĂM(26/07/2023 8:24 CH)

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp...(18/07/2023 9:31 SA)

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất,...(10/07/2023 8:13 SA)

Tin mới nhất

CHƯƠNG TRÌNH XÉT, TÔN VINH “DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA KINH DOANH VIỆT NAM” NĂM 2023(25/08/2023 2:46 CH)

TỔ CÔNG TÁC CỦA TỈNH LÀM VIỆC VỚI THÀNH PHỐ PRTC VỀ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ CÔNG(27/07/2023 8:45 SA)

THÀNH PHỐ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH 7 THÁNG ĐẦU NĂM(26/07/2023 8:24 CH)

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp...(18/07/2023 9:31 SA)

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất,...(10/07/2023 8:13 SA)

31 người đang online
°